Cart00 kr

SÅ HÄR VÄLJER DU RÄTT VÄRMEPUMP

Klicka här för att öppna som pdf dokument.

En normalvilla förbrukar cirka 25 000 kWh per år. Då räcker det med en värmepump på 5 kW. Detta är endast ett riktvärde och flera saker kan påverka detta, som t.ex. dålig isolering, uppvärmning av pool eller många i hushållet ger högre förbrukning även i en normal stor villa. Utgå därför helst ifrån verklig förbrukning eller av konsult framräknad förbrukning, avseende nybyggnation.

 

Nedan finns följande avsnitt:

  • Olika typer värmepumpar & vad de passar bäst till
  • Välj pump utifrån tomt & hus
  • Välj rätt storlek på värmepumpen

 

Bergvärmepump

 

Ytjordvärmepump

 

Grund- eller sjövattenvärmepump

 

Luft/vattenvärmepump

 

Luft/luftvärmepump

 

Frånluftvärmepump

Frånluftvärmepumpen ska inte förväxlas med så kallat FTX-system (F = frånluft, T = tilluft och X = värmeväxling) som också återvinner värme ur ventilationsluften. Ett FTX-system består av en värmeväxlare som passivt, utan kompressor och köldmedium, överför värmen i frånluften till tilluften innan den kommer in i huset.

 

Välj pump utifrån tomt och hus

 

Välj rätt storlek på värmepumpen

Värmepumpar (utom luft-luftvärmepumpar) dimensioneras för att täcka behovet av både värme och varmvatten. För att kunna bestämma vilken storlek på värmepumpen som passar för ett visst hus måste man känna till husets maximala effektbehov. Värmepumpen brukar dimensioneras för att klara mer än 95 procent av husets årliga energibehov. Då ska värmepumpens effekt vara 65–70 procent av husets maximala effektbehov. Resten av energin kommer normalt från en elpatron som är inbyggd i värmepumpen. Det förekommer

också system som är byggda för att klara hela husets effektbehov.

 

Husets effektbehov

Det är komplicerat att exakt avgöra effektbehovet men du kan enkelt göra en

uppskattning för att se hur stor värmepump du ska välja. Du behöver bara veta

hur mycket energi som går till att värma huset och tappvarmvattnet.

Dela energianvändningen för värme och varmvatten (om värmepumpen också

ska värma varmvattnet) med:

  • 2 800 för södra Sverige
  • 3 100 för mellersta Sverige
  • 3 500 för norra Sverige.

 

Exempel

Ett hus i mellersta Sverige använder 30 000 kWh/år till värme och tappvarmvatten.

Husets effektbehov blir då 30 000/3100 = 9,7 kW.

Du kan räkna om pellets-, ved-, eller oljeförbrukning till kWh genom att multiplicera

mängden bränsle med:

  • Olja 10 000 kWh/m3
  • Pellets 4 500–5 000 kWh/ton
  • Ved 1 000–1 500 kWh/ m3

 

Tänk dock på att din panna har en viss verkningsgrad. Om du är osäker på vilken

verkningsgrad din panna har kan du anta ett schablonvärde på 75 procent.

 

Exempel

Ett hus i norra Sverige använder 5 m3 olja/år till värme och tappvarmvatten, där oljepannan

har en verkningsgrad på 75 procent. Den energi som kommer huset tillgodo blir då

5 × 10 000 × 0,75 = 42 500 kWh/år. Husets effektbehov blir då 42 500/3500 = 12,1 kW.

Mer noggranna beräkningar av husets effektbehov och energianvändning kan du få hjälp av energi- och klimatrådgivaren i din kommun.

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss