Cart00 kr

Så monterar du skjutdörrar

Säkerställ att underlaget för tröskeln är helt i våg och fritt från ojämnheter. Någon form av lämplig isolering/tätning ska läggas ut under tröskeln. Hela tröskelns bredd (192 mm) placeras i vägglivet. Tröskelns yttre del får inte hänga i luften, utan skall ha fullt stöd under mot golvet. Kontrollera att väggöppningen stämmer med skjutpartiet och att mån finns för drevning/tätning mellan karm och vägg.

Notera placeringen av de karmhylsor som sitter förmonterade i skjutpartiets karm och att det i väggen på motsvarande ställen finns infästningsmöjligheter. Om så önskas kan skjutdörrsbladet demonteras. Demontering/montering ska utföras av minst två personer. Detta görs genom att beslagen i skjutdörrens överkant skruvas loss, på båda sidorna. Dörren vinklas ut och lyfts upp över rullskenan. Säkerställ så att inte dörren välter när beslagen lossas. Se skiss.