Cart 0 0 kr

Vad fönstrets olika delar heter:

Så mäter du ditt fönster

För att avgöra karmyttermåttet på ett fönster kan man mäta både från insida och utsida. Vi brukar rekommendera att man mäter både från ut- och insida för att säkerställa att man får rätt karmyttermått på fönstren som man skall beställa.

 

Mätning av fönster inifrån:

Ofta sitter en del av fönstrets karm gömt inne i väggen (bakom fodret) om man ser fönstret från insidan, se bild nedan. Det är säkrast att ta bort listerna runt fönstret, för att se hur mycket av karmen som göms inne i väggen. Ibland är detta svårt, då där kanske både sitter ett vägg- och ett smygfoder eller om du har ett stenhus, så är fönsterkarmen överputsad. Ett sätt är då att uppskatta det totala karmyttermåttet genom att mäta karminnermått och lägga till 100 mm (ofta är karmen ca 50 mm och eftersom du har en karmsida på respektive sida om bågen till fönster blir det 2x50 mm).

Mät karmyttermått i bredd x höjd i mm. (Vid beställning av fönster skriver man alltid bredd först och sedan höjd.)

 

Mätning av fönster utifrån:

Från utsidan är det oftast enklast att mäta ett fönster, om man har tegel eller puts som fasad. Har du träfasad kan du behöva lossa fodret runt fönstret för att se fönstrets karmyttermått, se bild nedan.

 

OBS!

Det är viktigt att alltid mäta fönstret från den sidan man skall sätta in det nya fönstret, så man är säker på att det går in. Hålet från den sidan man sätter in fönstret skall vara ca 20-30mm (beroende på fönstertillverkare) större än fönstrets karmyttermått, för att ge utrymme för justering och drevning (isolering mellan fönster och smyg). Vi rekommenderar också att du mäter hålet från den andra sidan om ditt gamla fönster (alltså från den sidan där du inte skall montera det nya fönstret), så att hålet från andra sidan om ditt gamla fönster inte är mycket mindre. Skulle det vara mycket mindre, fundera då på om du skall dra ner bredd och/eller höjd på fönstret, så att du får större drev mån på andra sidan. Detta för att smygen på insidan inte skall gå över karmen, då detta inte blir snyggt och vid inåtgående fönster kan detta också medföra problem med att öppna fönstret inåt, så att båge och gångjärn får plats i smygen på insidan.

 

Exempel på hur du kan tänka när du sätter mått på ditt fönster

  • Karminnermåttet (bredd) på fönsterkarmen mäts till 997 mm, avrunda neråt till (0 eller 5 mm intervall)  995 mm.
  • Den synliga delen av ytterkarmen mäts till 50 mm på ena sidan.
  • Det slutliga karmyttermåttet (bredd) beräknas till: 995 + (2x50) = 1095 mm.
  • Karminnermåttet (höjd) på fönsterkarmen mäts till 1100 mm.
  • Det slutliga karmyttermåttet (höjd) beräknas till: 1100 + (2x50) = 1200 mm.
  • Karmyttermåttet på mitt fönster är: 1095 x 1200 mm och är det du skall ange i din beställning.
  • Hålet i fasaden från det hållet som fönstret skall monteras skall enligt ovan fönster vara minst:

1115 x 1220 mm, så det finns utrymmer för justering och drevning. (Måttet 1115 x 1220 är också det som kallas för modulmått, men det inget du skall ange när du beställer.)

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss