Cart00 kr

Så monterar du ditt fönster & fönsterdörr

Innehåll
1. Leveransmottagning
2. Transport och lagring på byggnadsplatsen
3. Montering
    3.1 Fönster utåtgående
    3.2 Kipp-Dreh-Fönster
    3.3 Fönsterdörrar
 

1.Leveransmottagning

Transportskador och brister i leveransen ska anges på fraktsedeln. Eventuella övriga synliga fel måste påtalas till inköpsstället direkt vid leveransen och innan montaget

 

2.Lagring & Hantering

Under lagring och hantering är det viktigt att produkterna skyddas mot temperaturväxlingar, nederbörd, nedsmutsning, markfukt och annan fukt. Hantera alla produkter varsamt så att de inte skadas eller deformeras. Vid alla moment som berör de inmonterade produkterna måste de skyddas extra noga. Exempel: vid murning, putsning och målning.

Skador uppkomna av felaktig lagring/hantering omfattas ej av våra garantier!

Inomhus

Vi rekommenderar att du lagrar produkterna inomhus. Tänk då på att:

1. Lokalen är ventilerad.

2. Temperatur och luftfuktighet helst är lika som i den färdiga byggnaden.

3. Produkterna ställs på ett plant underlag, minst 100 mm över golvet.

Utomhus

Om produkterna måste lagras utomhus ska det göras under tak, till exempel i carport, garage eller skjul. Endast i undantagsfall kan du lagra dem någon enstaka dag i det fria och då under presenning. I båda fallen bör du tänka på att:

1. Produkterna ska vara väl skyddade mot fukt och nederbörd.

2. Produkterna ställs på ett plant underlag med karmbottenstycket nedåt, minst 100 mm över golvet (alternativt dränerad mark).

3. Utrymmet under till exempel en presenning är ventilerat.

 

3.Montering

3.1 Fönster utåtgående

Det är hantverkarens ansvar att känna till den korrekta monteringen, en förutsättning för optimal hållbarhet och problemfri funktion. 

Verktyg för montage fönster

 Det här behöver du:

 1. Klossar

 2. Kilar

 3. Vattenpass

 4. Karmhylsa*

 5. Hammare

 6. Drev

 7. Skruvdragare

*) Karmhylsor ska användas på sidohängda produkter. Karmhylsor (som t.ex. Adjufix, FrameFast m.fl.) måste förmonteras innan karmen lyfts in. Använder du karmskruv med karmhylsa, monteras dessa efter att fönstret är fast kilat i väggen. 


Montage av fönsterbänk

1. Kontrollera först att väggöppningen är ca 15-30 mm större än fönstret. Vi rekommenderar att fönstret placeras så nära väggens varma del, dvs så nära insidan, som möjligt. En spalt mellan eventuellt radiator/element och fönsterbänk rekommenderas. Sidohängda fönster, sideswing och fönsterdörrar måste monteras med en stabil förankring, gångjärnssidan ska alltid monteras in mot väggkonstruktionen/ väggregeln. Undvik att montera gångjärnsidan mot karmen på ett annat fönster eller dörr.

 

 

 

 

 


2. Lyft ur bågen ur karmen (gäller inte vrid- och sideswingfönster). Fixera två stödklossar (i öppningens över- och undersida) och två bärklossar nedtill, max 50 mm från väggöppningens sidor. Justera klossarna med vattenpass. Kom ihåg att klossa under lodräta poster. Pardörrar klossas även mitt under tröskeln.

Lodning av fönster          Placering vid klossning av fönster          Montage av fler luft fönster


Kilning av fönster

3. Placera karmen på klossarna. Använd ett vattenpass för att kontrollera att fönstret är i våg. Kila karmen i hörnen, från in- och utsidan. Se till att kilarna inte täcker de förborrade karmskruvhålen som är till för infästning med justerbar karminfästning. Slå inte i kilarna för hårt så att karmens sidor buktar inåt.

 

 

 

 

 

 


Kontrollera att hela fönstret är i lod

4. Kontrollera karmens placering med vattenpass i alla riktningar. Justera ut karmhylsorna så att dessa når väggkonstruktionen/väggregeln.

 

 

 

 

 

 

 


 

5. Fäst karmen i de övre och nedre förborrade hålen (A). Karmhylsor ska användas för sidohängda produkter. Använd fästskruvar till karmhylsorna enligt väggmaterial och tillverkarens rekommendationer.

Infästning av karmskruv vid montage av fönster.  Karmhylsa


Kontrollera att fönstret är i lod vid montage

6. Ta bort kilarna vid karmens sidostycken, men lämna kvar klossarna under karmens bottenstycke. Väg av med vattenpasset igen. Justera vid behov och montera resten av karminfästningarna i sidorna.

 

 

 

 

 

 


Infästning i under- och överkarm vid installation av fönster

7. Fäst eventuella karminfästningar i över och botten (C). Efterjustera om det behövs.

 

 

 

 

 

 

 


 

8. Kontrollera att öppningsmåttet upptill, på mitten och nertill är lika. Häng på fönsterbågen och kontrollera att den går lätt att öppna och stänga. Justera karminfästningen om det behövs. Kontrollera att springan mellan karm och båge upptill är mindre på låssidan än på gångjärnssidan.

Kontrollera öppningsmått.