Cart00 kr

Så väljer du hängning på dina fönster, en guide när du skall byta fönster.

I samband med att du ska välja ut rätt fönster [länka till guide Så väljer du fönster] till ditt hem behöver du även ta ställning till hur fönstret ska hänga. Detta kan vara bra att göra i samband med att du mäter ditt fönster [länk till guide Så mäter du ditt fönster].

 

Sidohängda fönster

Det finns flera olika sätt att hänga sidohängdafönster, bra att tänka på när du väljer fasadfönster är dels om det skall öppnas inåt eller utåt, samt hur skall det då vara hängt. Om ditt fönster sitter nära en vinklad vägg (en vägg som i 90° möter den väggen där fönstret sitter), så är det mest praktiskt att fönstret öppnas mot den vinklade väggen. 

Hängning av fönster vid vinklad vägg

 

Vänsterhängt innebär att gångjärnen sitter på vänster sida, sett från den sidan som fönstret eller fönsterdörren öppnas mot dig. Samma sätt att bestämma hängningen gäller äver för ytter- och innerdörrar.

Vänster eller höger hängt sidhängt fasadfönster online hos HemmaTema.se

[Länk till sidohängda fönster i nätbutiken]

 

Om du har ett fasadfönster med flera luft, välj då vilken sida du vill ha singelbågen på, om de två mötande bågarna. Titta på fönstret från den sidan som du öppnar det mot dig själv och hamnar då gångjärnen på singelbågen på högersida sida, så kommer de två mötande bågarna hamna vänster om singelbågen. 

Hängning 3-luft fönster online hos HemmaTema.se

[Länk till sidohängda flerluft fönster i nätbutiken]

 

Hängning av skjutdörrar

Skjutdörrar är lite annorlunda och så här väljer du (hängning) öppning av skjutdörr.

Hängning skjutdörrar online hos HemmaTema.se

[Länk till skjutdörrar i nätbutiken]

 

Vridfönster

Vridfönster (även ibland kallat H-fönster och pivå fönster) öppnas rakt utåt och upplevs ofta som mer praktiskt än sidohängda fönster, dels avseende vädring och dels vid putsning av utsidan, då de flesta vridfönster går att att vända runt, så utsidan kan putsas inifrån. 

Vridfönster 3-luft Traryd Optimal

[Länk till vridfönster i nätbutiken]

 

Överkantshängt fönster

Överkantshängt fönster använts oftast när det gäller fönster med låg höjd, t.ex. vid källarfönster. Det finns även underkantshängda och dessa är inåtgående. Vilket man föredrar är en smak sak. Tänk dock på att underkansthängt kan vara svårt eller omöjligt att ta sig ut genom vid t.ex. brand, medan det brukar gå bra vid ett överkantshängt fasadfönster.

Överkantshängt fönster köp online hos HemmaTema.se

[Länk till överkantshängda fönster i nätbutiken]

 

Underkantshängt fönster

Underkantshängt fönster använts oftast när det gäller fönster med låg höjd, t.ex. vid källarfönster. Det finns även överkantshängda och dessa är utåtgående. Vilket man föredrar är en smak sak. Tänk dock på att underkansthängt kan vara svårt eller omöjligt att ta sig ut genom vid t.ex. brand, medan det brukar gå bra vid ett överkantshängt fasadfönster. 

Underkantshängt fönster köp online hos HemmaTema.se

[Länk till underkantshängda fönster i nätbutiken]

 

Hängning av takfönster

Takfönster bör alltid vara öppningsbara, för att man skall kunna putsa utsidan av glaset, samt enkelt kunna inspektera sitt takfönster. Det finns två öppningssätt av takfönster, dels pivåhängt och dels topp/pivåhängt. De topphängda behöver ha dubbelfunktion av öppningssätt, eftersom enbart toppöppning gör att det inte går att putsa fönstret på utsidan.

Velux pivåhängt köp online hos hemmaTema.seVelux topphängt takfönster köp online hos HemmaTema.se

[Länk till Velux takfönster i nätbutiken]

 

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss