Cart00 kr

Så här underhåller du ditt fönster 

Att underhålla ett vridfönster är relativt enkelt och kräver regelbunden rengöring och smörjning för att säkerställa dess funktion och långsiktiga hållbarhet. Här är några steg för att underhålla ett vridfönster:

  1. Rengöring: Regelbunden rengöring är viktig för att hålla fönstret fritt från smuts och damm. Använd en mild tvållösning och en mjuk trasa eller svamp för att rengöra både insidan och utsidan av fönstret. Se till att torka av fönstret noggrant för att undvika vattenmärken.

  2. Smörjning av gångjärnen: Se nedan.

  3. Kontroll av tätningslister: Kontrollera regelbundet tätningslisterna runt fönstret för att säkerställa att de är intakta och i gott skick. Om du upptäcker sprickor eller skador på tätningslisterna, ersätt dem för att förhindra drag och energiförlust.

  4. Kontrollera och rengör avrinningshålen: Fönster har vanligtvis avrinningshål längs undersidan för att leda bort eventuellt inträngt vatten. Se till att dessa hål är fria från blockeringar och rengör dem vid behov för att förhindra att vatten samlas och orsakar skador på fönstret eller dess tätningslist.

 

Så här smörjer du gångjärn, spanjolett och  låsmekanism 

Det är viktigt att underhålla de rörliga delarna i ditt fönster. Den vanligaste anledningen till att ett fönster eller fönsterdörr (balkongdörr) är svår att stänga beror på att de rörliga delarna inte blivit smorda. Det är lika viktigt att dessa är smorda, som att en bilmotor behöver olja för att den skall fungera. Har ett fönster varit svårt att stänga under en längre period är risken stor att låsmekanismen går i sönder, vilket kan medföra omfattande och kostsam reparation eller byte av fönster. 

  1. Rengöring: Börja med att rengöra de rörliga delarna med en mjuk trasa eller borste för att avlägsna smuts och damm.

  2. Applicera litiumfett: Applicera litiumfett jämnt på gångjärnen/de rörliga delarna där de roterar. Vi rekommenderar även att man sprejar lite litiumfett i beslagen i karmen, där de rörliga delarna från t.ex. spanjoletten låser fast mot karmen när man stänger fönstret. Vi rekommenderar litiumfett på sprejburk med lång pip.

  3. Ta bort överskott: Om du har applicerat för mycket fett utanför de rörliga delarna, torka bort överskottet med en trasa för att förhindra att det samlas smuts och damm.

  4. Testa fönstret: Efter smörjning, öppna och stäng fönstret flera gånger för att se till att det rör sig smidigt och utan problem.

 

Klicka här för effektiv rengöring som tar enkelt bort olja, fett, klister m.m. 

Klicka här och kom till vårt rekommenderade dryga fett för bästa smörjning av ditt fönster, en billig investering till dina fönster: Litiumfett

Klicka här för att se vårt sortiment av fett, olja och glidmedel.

 

Vrid- och Sideswingfönster

Beslagen hos vrid- och Sideswingfönster behöver smörjas i de rörliga delarna. Smörj glidskenorna (som sitter i sidorna på vridfönster och upptill och nedtill på Sideswing) med vaselin årligen eller vid behov. Smörj beslagens rörliga delar vid nitarna med smörjolja.

Inåtgående fönster med Kipp-dreh-funktion

Ovantill på fönsterbågen finns ett beslag som förbinder karmen och fönsterbågen som kallas saxarm. Saxarmen ska smörjas årligen eller vid behov tillsammans med alla kontaktytor mot kopplingsskenan upptill. Syrafri olja droppas vid punkter enl. fig 1.

 

Låsbeslagets ingående delar ska kontrolleras regelbundet på följande sätt:

Alla rörliga delar samt alla slitytor på beslaget ska påföras fett. Använd enbart rengörings-/underhållsmedel som inte påverkar korrosionsskyddet på beslagsdelarna.

När någon form av ytbehandling som målning av fönster/fönsterdörr ska utföras, var noga med att skydda samtliga beslagsdelar.

Karmfäste och spanjolett ska smörjas årligen eller vid behov. Vid behov, tag bort kåpan till karmfästet och för på en droppe olja. Ytterligare ställen där olja ska påföras (se fig. 2) är vid låskolvarna över och under låshuset (se fig. 3)

Beslagsdelarna på både fönsterkarm och fönsterbåge ska smörjas årligen eller vid behov. Använd vaselin samt annat passande fett på kontaktytorna (se fig. 4,5,6). Glidytan på låskolvarna (D) måste inoljas med en syrafri olja. Beslaget illustrerat på bilden behöver inte vara identiskt med vad som är monterat i fönstret.

 

 

Smörjning av spanjoletter och andra låsmekanismer

Fönster och fönsterdörrar öppnas/stängs normalt med en spanjolettlåsning. Spanjoletten behöver underhållas med smörjning för att behålla sin funktion. Skötsel och underhåll Spanjoletter och flerpunktslås är smorda och dess funktion är kontrollerad vid leverans. För att bibehålla en god funktion, samt öka produktens livslängd, ska låshus, kolvar och bromsöverföring smörjas med några droppar olja 1-2 gånger per år eller vid behov. Lämpligt smörjmedel för spanjoletter och gångjärn rekomenderar vi litiumfet, gärna på spray flaska med lång pip. Det går naturligtvis också bra med olja enligt ovan.

 

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss