Cart00 kr

Tryckhållning tappvatten

För att en pumpanläggning ska fungera bra krävs ett tryckkärl mellan brunnen och husets förbrukning. Ska jag ha en hydrofor eller hydropress? Läs mer...

44 Produkter

 

En hydrofor (andra benämningar är t.ex. tryckkärl eller trycktank) är en tryckvattenbehållare, till vilken en pump kopplas. När pumpen slår till skapas ett övertryck och pumpen behöver inte starta var gång en kran öppnas. Trycket blir också jämnare i vattenrören. Hydroforer finns främst i stående modell (men även liggande) och tillverkas bland annat i varmförzinkat stål, rostfritt stål eller plast.

En hydrofor kan användas som tryckbärande vattenbehållare då man har vatten från en borrad eller grävd brunn, eftersom vattnet kommer i kontakt med luft i behållaren och då syresätts, vilket kan minska eventuell dålig lukt och smak på vattnet.

Hydrofor

En hydropress fungerar enligt samma princip som en hydrofor, men har ett gummimembran mellan vattnet och luften. I en hydropress är luftsidan av membranet ”förtryckt”. För att erhålla denna funktion på en hydrofor kan man komplettera tanken med en luftpåfyllningsnippel eller en automatisk luftinjektor kombinerad med en avluftare, vilket säkerställer att vattennivån i hydroforen inte blir så låg att luft kommer ut i ledningarna. Genom att på detta sätt ”förtrycka” luftkudden i hydroforen får man en större nettovolym, dvs. större mängd vatten kan tas ut mellan pumpens från- och tillslag.

Både hydrofor och hydropress kan med fördel kompletteras med filter och annan utrustning för att även fungera som en mindre vattenreningsanläggning. Vad som bestämmer valet av utrustning är vilken typ av förorening som skall tas omhand.

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss