Cart00 kr

Så här väljer du rätt elkabel

Vid val av elkabel är det viktigt att den är rätt dimensionerad, så du inte väljer en för liten strömkabel. Tjockleken (diamtern) på ledare (ofta koppar), måste vara tillräckligt stor i förhållande till vilken effekt den kommer/kan belastas med. Tänk på att dold eldragning skall utföras av behörig elektriker. Är du osäker på vad du får koppla in eller inte, kontakta alltid en behörig elektriker och fråga vad som gäller. Hos HemmaTema.se hittar du ett stort urval av elkablar till bra pris. 

 

Kabelarea för säkringar

0-10 A kräver minst 1,5 mm2 kabelarea

16 A kräver minst 2,5 mm2 kabelarea

20 A kräver minst 4 mm2 kabelarea

25 A kräver minst 6 mm2 kabelarea

35 A kräver minst 10 mm2 kabelarea

 

Vid anslutning av en apparat till spänningskällan, står det vanligen vilken effekt (P) den drar vid märkspänning (U).

Ur formeln P = U x I får man då reda på hur mycket ström (I) som går genom apparaten och därmed också genom ledarna.

Genom en apparat på 2300 W går det alltså 2300 / 230 = 10 A vid märkspänningen 230 V.

 

Kabelguide

Öppna som pdf

 

Spänningsfallsformel

Resistansen (R) = (Resistivitet x Längd) / Area.

Resistiviteten för koppar = 0,0175 ohm mm²/m vid 15°C.

Har ledaren arean (A) och längden (L) blir resistansen (R) vid 15°C

RL = 0,0175 ohm x L / A.

D.v.s. 10 m av en 0,5 mm² kopparledare har vid 15°C resistansen RL=0,0175 x 10 / 0,5=0,35 ohm.

 

Vill man veta spänningsfallet (UL) i ledaren får man multiplicera med strömmen

(I) i ledaren UL = RL x I.

D.v.s. vid 5 A i ledaren i exemplet ovan blir spänningsfallet UL = 0,35 x 5 = 1,75 V.

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss