Cart00 kr

Värmesystem

På HemmaTema.se reder vi ut bergreppen och du får svar på vilket värmesystem är billigast och bäst för just ditt boende...

Så här väljer du nytt värmesystem Läs mer...

Så här väljer du nytt värmesystem

Det finns många alternativ att välja på och det är osäkert hur höga de framtida energipriserna kommer att bli. Om du har en panna som börjar bli gammal eller ska bygga nytt är det bra att i god tid ta reda på vad du skall göra när det är dags för ett byte.

Nedan har vi svarat på 10 vanliga frågor i samband med inköp av nytt värmesystem.

 

Fråga 1 av 10

Vilken värmeanläggning har lägst installationskostnad?

Svar: Enligt undersökning är det billigast att investera i en elpanna (vattenburen el), ca 25 000-30 000 kr. Näst billigast är kombipannor (olja/el/biobränsle), ca 30 000-35 000 kr.

 

Fråga 2 av 10

Vilken värmeanläggning har lägst driftskostnad?

Svar: Vedpanna – om du har tillgång till egen ved eller kan köpa veden billigt. Men även en värmepump med bra årsvärmefaktor är billig i drift. I en del kommuner är fjärrvärme ett konkurrenskraftigt alternativ. Du kan jämföra aktuella elpriser på olika postnummer hos elpriskollen.se

 

Fråga 3 av 10

Vilken värmeanläggning har längst livslängd?

Svar: Direktverkande elvärme, elpanna, fjärrvärme och solfångare är de värmeanläggningar som oftast håller längst, över 20 år.

 

Fråga 4 av 10

Vilken värmeanläggning kräver minst skötsel?

Svar: Fjärrvärme och elvärme kräver i princip inget underhåll av anläggningen. Det krävs inte heller mycket skötsel av en värmepump, frånsett att det kan vara bra att hålla koll på pumpens driftsprestanda. När det gäller luftvärmepumpar bör du rengöra filtren regelbundet. För säkerhets skull är det bra att teckna ett serviceavtal med din värmeleverantör. Behovet av service kan variera beroende på driftsmiljön och hur anläggningen används.

 

Fråga 5 av 10

Vilken värmeanläggning har kortast återbetalningstid?

Svar: Det beror på hur hög energiförbrukningen är i ditt hus och hur prisutvecklingen ser ut för olika energislag. Med dagens elpriser har värmepumpar generellt kortast pay-off tid. Har du en mycket hög årsförbrukning, över 30 000 kWh, kan en berg/jordvärmepump vara återbetald inom 6-8 år. I ett hus med något lägre förbrukning och med rätt klimatförutsättningar lönar det sig bäst med en luft/vattenvärmepump, eller en frånluftsvärmepump ifall huset har mekanisk ventilation. Värmer du huset med direktverkande el kan komplettering med en luft/luftvärmepump vara återbetald inom 2-4 år.

 

Fråga 6 av 10

Vilken värmeanläggning är mest miljövänlig?

Svar: Det beror på vilka aspekter du väger in. Generellt kan man säga att en värmepump eller miljömärkt biobränsleanläggning är ett bra val, gärna i kombination med solvärme. Fjärrvärme kan vara ett bra miljöval, om värmen produceras med förnybara bränslen. Elen som produceras i Sverige har mycket låga klimatutsläpp, vilket innebär att även elvärme betraktas som ett miljövänligt alternativ. Under vissa perioder har Sverige importerat mindre miljövänlig el (”marginalel”), men de senaste åren har den inhemska kraftproduktionen ökat och importbehovet minskat.

 

Fråga 7 av 10

Vilken värmeanläggning är lämpligast om jag bor i ett äldre hus som inte är så välisolerat?

Svar: Här får du räkna på hushållets energibehov. Kräver du att värmesystemet ska kunna leverera en hög inomhustemperatur är det säkrast att satsa på ett biobränsleeldat system, till exempel en pellets- eller vedpanna. I många fall kan även värmepumpar med större kapacitet, som berg- eller markvärmepump, fungera bra i hus med stort energibehov.

 

Fråga 8 av 10

Vilken värmeanläggning är lämpligast i ett nyproducerat och välisolerat hus?

Svar: Det finns enstaka modeller av frånluftsvärmepumpar som klarar de skärpta energikraven, vilket lett till att nästan alla småhustillverkare väljer denna lösning i mindre och medelstora hus. När det gäller större villor brukar bergvärme förordas, eventuellt i kombination med ett FTX-system som återvinner frånluftsvärmen.

Om du bygger själv är det klokt att satsa på ett bra klimatskal i kombination med en liten värmeanläggning, till exempel en vattenmantlad kamin eller mindre värmepump. Det kan också vara värt att satsa på solvärme, om förutsättningarna finns. I ett riktigt energisnålt hus kan en stor del av värmebehovet klaras med en FTX-anläggning.

 

Fråga 9 av 10

Vilken värmeanläggning fungerar bäst i milt klimat (södra Sverige)?

Svar: Värmepumpar generellt. I synnerhet luft/vattenvärmepumpar är effektiva i milt klimat och i kustklimat. Luft/luftvärmepump i kombination med direktverkande elvärme fungerar också bra i milt klimat.

 

Fråga 10 av 10

Vilken värmeanläggning fungerar bäst i kallt klimat (norra Sverige)?

Svar: Bränsleeldade anläggningar är generellt ett bra val i kallt klimat. Väljer du en bergvärmepump fungerar detta bäst i kombination med ett golvvärmesystem.

 

I vilka hus passar olika uppvärmningssystem?

Vilket värmesystem som är lämpligt beror på husets förutsättningar. 

Värmepumpar begränsas i hur höga temperaturer de kan producera, något som inte gäller exempelvis ved- och oljepannor gör. Om elementen är konstruerade för högtempererat vatten från ved- och oljepannor och har små ytor är de oftast otillräckliga för att upprätthålla önskad innetemperatur om de kopplas till värmepumpar som skickar ut vatten med lägre temperatur. Det kan i vissa fall lösas genom att en fläktkonvektor installeras alternativt att ett eller flera av elementen byts. Kontrollera med installatören vad som är lämpligt för ert hus.

Om huset saknar vattenburet värmesystem kan värmen från en värmepump tillföras via en eller flera fläktkonvektorer. För att det ska fungera bra måste huset ha en öppen planlösning så att värmen kan spridas. I annat fall finns risken att temperaturen blir för hög i rummet där konvektorn är placerad, vilket kan leda till att värmepumpens driftstider begränsas.

Om du ska installera en luftvärmepump, kontrollera med leverantören att utomhusdelen inte bullrar för mycket och stör grannar. Kontrollera också att inomhusdelen av en luft/luftvärmepump inte låter för mycket. Precis som för fläktkonvektorer är det viktigt att huset har öppen planlösning så att värmen kan spridas.

Sol

Om huset har ett soligt läge och du ändå måste byta din elvärmda varmvattenberedare kan ett solvärmesystem med ackumulatortank utrustad med elpatron vara ett intressant alternativ. Ackumulatortanken plus elpatron kan i vissa fall även ersätta en mindre elpanna.

När du eldar med ved eller pellets i panna finns det många fördelar med solvärme. Du slipper eldningen sommartid och utsläppen från eldningen minskar.

Pelletskaminer

En pelletskamin kan stå för upp till 70 procent av värmen i ett småhus med dirketvärme. Huset bör ha en öppen planlösning så att värmen kan spridas på ett bra sätt. Det finns även vattenmantlade kaminer som både värmer rumsluften och varmvatten som kan användas i husets vattenburna värmesystem eller som tappvarmvatten.

Ved- och pelletspannor

Om du ska elda med ved på ett miljöriktigt sätt skall du ha en vedpanna utrustad med ackumulatortank. Eldning med pellets ger betydligt mindre emissioner jämfört med konventionell vedeldning, men även då gör en ackumulatortank nytta.  Det måste finnas utrymme för pannan och ackumulatortanken samt plats för förråd för att lagra ved eller pellets. Dessutom behöver huset ha en skorsten som är godkänd att elda i.

Fjärrvärme

För att veta om du kan värma ditt hus med fjärrvärme behöver du först kontrollera med fjärrvärmeföretaget i din kommun om fjärrvärme finns eller planeras i närheten av ditt hus. Om du har direktelvärme idag, krävs konvertering till vattenburet värmesystem, kostnaden är i storleksordningen 5 000 – 6 000 kr per element. Kostnader för undercentral och anslutning till fjärrvärmenätet tillkommer.

Ackumulatortank

I många värmesystem är ackumulatortanken en viktig komponent. Ackumulatortanken gör att du kan elda i till exempel ved- eller pelletspannan med full effekt och lagra överskottsvärmen i tanken till senare tillfälle.  Tack vare det får du högre effektivitet på pannan, minskar vedförbrukningen och utsläppen från eldningen. Det medför även att du inte behöver elda lika ofta. Om du kompletterar ackumulatortanken med en elpatron kan den ersätta en elpanna. 

Hos hemmaTema.se hittar du allt inom värmesystem som varmvatenberedare, värmepumpar, elpannor, patroner och andra tillbehör och reservdelar billigt med snabba leveranser. HemmaTema.se har värmesystem till villan, fritidshus, pool, golvvärme. Hittar du inte vad du söker, kontakta kundservice, vi kan oftast beställa det till dig ändå. Tillbaka till toppen.

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss