Cart00 kr

Så här gör du själv ditt takbyte!

Längst ner i denna informationen har vi också lagt in bra kort filmer som visar hur du utför olika moment i ditt takbyte, samt monteringsanvisningar som du kan ladda ner.

Att lägga ett tak är inte så svårt som man kan tro. Men det är ett tungt jobb som kräver noggrann planering. Vi svarar gärna på alla frågor du har om tak. 

Var ska man börja? Finns det t.ex. en monteringsanvisning? Finns det bygglovsregler jag måste följa? Var finns det erfarenheter att ta del av? Kanske saknar du en panna eller någon annan viktig komponent?

HemmaTema.se som är Sveriges snabbast växande näthandel kan hjälpa dig med svar på alla dessa frågor. Kontakta bara vår kundservice. Vi kan tak!

 

SÅ HÄR GÖR DU

De gamla pannorna ska tas bort först. Kanske kan man sälja eller skänka bort dem och samtidigt få dem bortforslade. Besiktiga underlagstaket noga. Är det skadat eller gammalt bör det bytas och även in ifrån vinden om det är möjligt. Moniers rekommendation är att alltid byta läkt och underlagstäckning när takpannorna byts.  

 

UNDERLAGSTAKET

Det finns idag två olika principer för hur underlagstak kan utföras. Traditionellt med råspont täckt med takpapp vilket ger ett så kallat diffusiontätt tak, dvs taket är tätt också inifrån och ut. Eller modernt med ett diffusionsöppet underlagstak i form av en duk som kan läggas på råsponten eller direkt på takstolarna. Det ger ett tak som kan släppa ut fukt från insidan och minimera risken för fuktskador. Monier har underlagstak för alla typer av hus och takkonstruktioner.

 

LÄKTEN LIGGER PÅ UNDERLAGSTAKET

Läkten är den konstruktion av lodräta och vågräta träreglar som takpannorna läggs på. Den lodräta läkten kallas ströläkt och behövs både för att ventilera taket och för att bära upp den vågräta läkten, bärläkten. Det är på bärläkten som takpannor fästs. Avstånden mellan bärläkten bestäms av vilken typ av takpanna du har valt till ditt tak. När läkten är på plats är det dags att lägga pannorna. Eftersom takpannor är tunga är det smart att få dem levererade direkt på taket med vår taklyfttjänst.

 

LÄGG PANNORNA

Själva läggningen är inte svår men det krävs noggrannhet. I regel börjar man nerifrån och arbetar sig uppåt. Falsade takpannor är något lättare att lägga än traditionella tegelpannor. Pannorna fästs i läkten med clips eller speciella skruvar och spikar. För att öka takets livslängd monteras en fågellist vid takfoten som förhindrar att fåglar, löv och barr kommer in under pannorna och försämrar ventilationen.

 

TAKNOCKEN

Nocken är den del på taket där taksidorna möts. Det är en särskilt utsatt del av taket. Nocken ska stoppa snö, vatten, löv och annat från att komma in i takkonstruktionen. Samtidigt skall nocken kunna släppa in luft under pannorna för att ge god ventilation för maximal livslängd hos läkt och underlagstak. Monier har en rad specialutvecklade produkter för nocken, både specialpannor och tätningsprodukter som gör arbetet enklare, samtidigt som de gör taket tätt och långlivat. 

 

SÄKERHET

Ett tak måste vara utrustat med säkerhetsutrustning. Det är du som ansvarar för säkerheten för de som ger sig upp på taket för att arbeta. Som t ex sotare, antennmontörer och snöskottare. Detta gäller också om man befinner sig på marken nedanför taket och riskerar att skadas av nedfallande snö och is. Det kan gälla taksteg, stegsäkringar, gångbryggor, plattformar, livlinefästen och snörasskydd mm. Köper du ett takpaket ingår det nödvändigaste och använder du våra originaltillbehör får du dessutom en unik funktionsgaranti på ditt tak. 

 

SPECIALLÖSNINGAR

Du kan skapa egna lösingar för takluckor, ränndalar, genomföringar, skorstensanslutningar mm med våra originaltillbehör. Har du en vinkel på ditt tak behöver du t ex en vinkelränna, och takpannorna behöver snedskäras. Här är det också viktigt att se till att det blir tätt. Regn och snö, kvistar och löv har en fantastisk förmåga att leta sig in under pannorna om de får en chans. Monier har olika typer av tätningsband som gör även den krångligaste vinkeln tät. Genomföringar och ventilation är också något som kräver extra omsorg, det vanligaste är att man helt enkelt byter ut pannorna vid genomföringarna när hela taket är lagt. Vi har självklart specialpannor för de vanligaste typerna av genomföringar. 

 

DETALJERADE MONTERINGSANVISNINGAR

För varje typ av takpanna finns detaljerade, kompletta monteringsanvisningar att ladda ner som pdf. 

 

FÅ HJÄLP

Tycker du att det verkar vara ett för stort projekt, kontakta oss för mer support eller få hjälp med kontakt till takläggare som är certifierade.

 

Monteringsanvisningar för nedladdning

 

Klicka här, för att komma till Moniers infästningsprodukter.

Klicka här, för att komma till Moniers tätningsprodukter.

Klicka här, för att komma till Moniers produkter för underlagstak.

Klicka här, för att komma till Moniers produkter för taksäkerhet.

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss