Cart00 kr

TF Osbydörren

Garanti ytterdörr

TF I OSBY AB, OSBYDÖRREN tillverkar sina produkter enligt de kvalitetsnormer som anges i Svensk Standard SIS 817302, 817304. Dessa kvalitetskrav gäller material, utförande, beslagning samt ytbeskaffenhet, ytjämnhet, planhet, rätvinklighet, noggrannhet med mått och salgfasthet. På ytterdörrar tillverkade i standard modulmått ej högre än Modul 21 från TF I OSBY AB lämnas:

– 10 års formgaranti

– 2 års fabriksgaranti

– 2 års målningsgaranti

– 5 års garanti för glas och glasning

  Läs mer...

 

För fel som uppkommit till följd av felaktiga lagring eller montering, bristande underhåll eller vårdlöshet tex spik och skruv, diverse dekorationer på dörren ansvarar vi ej för. Garanti lämnas inte för dörr som monteras i fasad utan skyddande konstruktion. Dörrar skall monteras i fasad med skyddande konstruktion t.ex. entrétak, överbyggnad, takfot eller droppplåt på minst 100 mm utskjut ovanför dörr. TF I OSBY AB står inte för några kostnader föranledda av egna installationer av t.ex. larm eller förändringar i TF:s original produkt, i sådana fall gäller inte garantin. Målade dörrar i annan färg än vit skall underhållas mer noggrant på grund av blekning av solljus. TF I OSBY:s garanti gäller inte för skada som orsakats av felaktiga eller otillräckliga ytbehandlignar eller dåligt underhåll. Garanti gäller ej för dörrar täckmålade svarta pga. värmeupptagning och blekning av UV-ljus. Dörrarna är brukstorra när de lämnar vår fabrik med de är inte genomhärdade i färgen. Färgen är genomhärdad (torr) först efter 2-6 månader beroende på lokala förhållande så som väder, luftfuktighet m.m. Vi rekommenderar dock ej att man maskerar på dörren. Detta är en åverkan på dörren och kunden kan ej reklamera om färgen släpper från dörren vid maskering, vid maskering av dörren måste färgen på dörren ha torkat ordentligt, och då rekommenderar vi dock endast en maskeringstejp som heter Tesa 5254 (ljusblå tejp). Denna tejp bör dock sitta så kort tid som möjligt, ta gärna bort den innan toppfärgen är genomtorr. Silikonen runt glasrutor bör ses över med jämna mellanrum och bättras på vid behov t.ex. vid sprickbildning. Använd en våtrumssilikon som är beständig mot mögel. Är tätningen svart mot glaset har butylband använts. Får butylbandet sprickor bör man sätta silikon runt om glaset. För att garantin skall gälla krävs att TF:s föreskrifter och TMF:s skrift ”Fönster och ytterdörrar, projektering, montering, skötsel och underhåll” har följts. TF:s garantiåtagande gäller ej för montering och arbete vid utbyte av vara.

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss