Cart00 kr

Swedoor Jeld-wen

JELD-WEN Europa är den ledande dörrleverantören på den europeiska marknaden. I hela Europa strävar vi efter att tillmötesgå våra kunders önskningar och behov. Vårt sortiment är fullt av standarddörrar, exklusiva högkvalitetsdörrar, specialdörrar samt alla tänkbara projektdörrar.

Med ett starkt fokus på att utveckla, producera och marknadsföra lösningar för varje marknadssegment, lever vi upp till vårt viktigaste värde - pålitlighet. I JELD-WEN står löftet om pålitlighet för att leverera i rätt tid, på rätt plats, oskadat och komplett.

Swedoor (JELD-WEN Sverige AB) producerar och levererar högkvalitativa dörrlösningar till i första hand de skandinaviska länderna. Produktsortiment innefattar allt från klassiska inner- och ytterdörrar, anpassade ljud-, brand- och säkerhetsdörrar till extrema specialdörrar som exempelvis skyddar mot farlig röntgenstrålning. Läs mer...

463 Produkter
 • Filtrera
  • Färg
  • Brandklassad/Ljudklassad
  • Övrigt
  • Innerdörrstillbehör
  • Ytterdörrstillbehör
  • Varumärke
  • Typ
  • Serie

 

Globalt företag - lokal förankring

JELD-WEN Europa ingår i USA-baserade JELD-WEN, inc., en av världens ledande tillverkare och distributörer av ytterdörrar, innerdörrar, altandörrar, fönster och trappor i hög kvalitet.

JELD-WEN Europa, som har huvudkontor i Løgstør i Danmark, driver försäljningskontor i över 15 länder i Europa och produktionsanläggningar i 12. Dessa anläggningar omfattar fler än 6.000 anställda inom JELD-WEN. Närhet till kunderna har alltid varit viktigt för JELD-WEN. Vi ser det helt enkelt som en nödvändighet för att kunna möta våra kunders behov och behovet från marknaden i största allmänhet.

 

VISION OCH VÄRDERINGAR

VÅR KULTUR

JELD-WENs kultur är organisationens nav och är ett ständigt pågående uttryck för vårt syfte, vår vision och våra värderingar, som återspeglar hur vi jobbar.

VÅRT SYFTE

JELD-WEN tillför skönhet och trygghet till platser som påverkar människors liv. Vårt syfte är grunden för vår existens. På JELD-WEN gör vi mycket mer än bara dörrlösningar. Våra produkter och tjänster har viktiga funktioner på arbetsplatser, i människors hem och vardag. Med detta privilegium kommer det stora ansvaret att se till att de produkter vi levererar är pålitliga och berikar de platser de verkar i. 

VÅR VISION

Vår vision är att leda den globala byggproduktsbranschen med fantastiska människor som skapar överlägsna produkter och leverera kvalitet i allt vi gör.

Vi mäter våra val och handlinga utifrån vår vision. Målet är att varje produkt vi producerar ska ge ett löfte om varaktig skönhet. Det är våra medarbetares engagemang som gör det möjligt att konsekvent uppfylla våra åtaganden och leverera med högsta kvalitet. 

VÅRA VÄRDERINGAR

Våra värderingar definierar vår kultur och guidar oss i hur vi utför vårt dagliga arbete. Vi har fem viktiga värderingar som inspirerar oss i allt vi gör. Genom att följa dessa principer kommer vi att uppnå vår vision och vårt syfte.

Våra värderingar är:

    BYGGA FÖRETAG ETISKT OCH SÄKERT

Vi gör det som är rätt. Inget är viktigare än säkerhet. Samhällsansvar vägleder oss, och vi agerar med integritet och respekt för varandra och alla som vi arbetar med.

    INVESTERA I MÄNNISKOR

Ett företag i världsklass börjar med ett team i världsklass. Vi strävar efter att attrahera och behålla bra människor. Vi ger möjligheter till samarbete och tillväxt som gynnar våra anställda och påverkar deras familjer och samhällen positivt.

    INSPIRERA KUNDER GENOM INNOVATION

Vi betjänar våra kunder bäst när vi lyssnar till och lär av dem. Genom samverkan designar och levererar vi exceptionella produkter som uppfyller dagens behov, förutser framtida behov och överträffar förväntningar.

    INFRIA VÅRA LÖFTEN

Tillförlitlighet och kvalitet är avgörande för våra produkter och våra relationer, och det driver oss att konsekvent uppfylla våra åtaganden.

    BLI BÄTTRE VARJE DAG

Vi strävar outtröttligen efter toppkvalitet. Vårt engagemang för ständig förbättring sporrar innovation, flyttar fram vår bransch och levererar värde för våra kunder, partners, investerare och anställda.

 

Hållbarhet

ATT GÖRA DET RÄTTA - VÅR GRUNDPRINCIP OCH VÅR POLICY

Swedoor strävar efter att vara branschledande inom miljövänliga metoder och produkter. Vi har åtagit oss att verka för en hållbar framtid oavsett om det handlar om global miljöpåverkan eller våra interna verksamhetsförhållanden. Detta påverkar alla delar av vår organisation och styr bland annat våra arbetsmetoder för effektivare energiutnyttjande, utsläpp i luft och vatten och inomhusluftens kvalitet.

Utåt visar vi vårt miljöengagemang genom att utveckla mer miljövänliga produkter. För att åstadkomma detta har vi antagit principer för återvunna material och förnyelsebar energi, och hämtar i allt större utsträckning material från hållbara källor. Samtliga anställda i JELD-WEN ska verka för att vi följer gällande miljölagar och regler för människors hälsa och välmående. Var och en uppmuntras också att hela tiden hitta nya, mer miljövänliga lösningar. För att ta vårt ansvar som företag, strävar vi alltid efter att följa de principer vi satt upp - med våra produkter såväl som i vårt sätt att agera.

Vår policy för trämaterial bygger på hållbarhet och förnybarhet och vi är

oerhört stolta över att ha erhållit FSC eller PEFC (Forest Stewardship Council™ / Programme for the Endorsement of Forest Certification)

multisite-spårbarhetscertifikat beroende på produkt. FSC arbetar för att stödja ansvarsfullt bruk

av skog.

 
Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss