Cart00 kr

Makita

Vi erbjuder produkter och tjänster av hög kvalitet som hjälper dig att uppnå dina mål genom att göra jobbet roligt och enkelt. Makita levererar elverktyg, tillbehör och tillhörande tjänster till ett stort antal kunder inom främst bygg-, industri- och konsumentsektorerna.

Makita är en etablerad marknadsledare inom sitt område. Företagets produkter har utformats för att överträffa alla förväntningar och åtföljs av ett servicenätverk av hög kvalitet.

Proffsen väljer verktyg från Makita! Läs mer...

 

Makita Oy

Makita Oy ägs av den japanska maskintillverkaren Makita Corporation och bedriver verksamhet i sex länder: Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen.

I Sverige öppnade Makitas kontor år 2008. I över ett helt århundrade har Makita Corporation investerat i produktutveckling och kvalitet. Detta har befäst Makitas position som en av världens ledande tillverkare av elverktyg och gjort det möjligt för Makita Oy att växa till en av regionens viktigaste leverantörer av elverktyg.

Idag tillhandahålls våra produkter av hundratals återförsäljare i hela landet. Makitas produkter säljs alltid av auktoriserade återförsäljare.

 

Makita Corporation

Makitas produkter har utvecklats med mer än 100 års erfarenhet i ryggen och får beröm för den utmärkta prestandan och den höga kvaliteten.

Den japanska elverktygstillverkaren Makita har varit globalt verksam i flera årtionden och drivits av en önskan att hjälpa människor att på ett effektivt och säkert sätt bygga bättre hem och boendemiljöer, samtidigt som miljön skyddas. Makitas långsiktiga mål är att skapa en global gemenskap som främjar företagets varumärke på bästa möjliga sätt. Makita bedriver sin verksamhet världen över med fler än 40 dotterbolag i alla världsdelar. Företaget har produktionsanläggningar överallt i världen. Förutom i Japan tillverkas Makitas produkter i USA, Kina, Storbritannien och Rumänien.

Tack vare sitt långsiktiga arbete och sina ambitiösa mål har Makita lyckats med att utveckla sina tjänster och sitt försäljningsnätverk för att bli bland de ledande i branschen. Det globala försäljnings- och servicenätverket samt fabriker som har kapacitet att producera verktyg i toppklass skapar ett starkt fundament för Makitas varumärke och tillväxt.

 

PRODUKTUTVECKLING

Många av de som använder Makitas produkter är professionella användare, såsom snickare, byggnadsarbetare och andra specialister. Kraven på elverktyg bland byggnadsarbetare varierar beroende på region och land baserat på arbetsmiljö, byggnadsvanor och många andra faktorer. Makita använder aktivt sitt globala försäljnings- och servicenät för att kartlägga behoven hos olika marknader och utveckla produkter som uppfyller kraven för varje professionell användare.

Makitas produktutveckling slutar inte när de väsentliga funktionerna är uppfyllda, utan särskild uppmärksamhet läggs på säkerhetsfunktioner och sofistikerad efterbehandling. Makitas produktutveckling tar särskild hänsyn till användaren av produkten. Detta återspeglas i produktdesignen och fokus på säkerhetsfaktorer. Makita strävar ständigt efter att minska mängden byggdamm och mängden buller och vibrationer som genereras av användning av maskinerna. Produktutvecklingen tar alltid hänsyn till miljöfaktorer och respekterar gröna värden.

 

PRODUKTION

Okazaki-fabriken, som ligger i närheten av Makitas högkvarter, visar vägen för företagets andra produktionsanläggningar. Makitas tillverkningsmetoder och maskineri utvecklas vid anläggningen för att säkerställa att de alltid uppfyller produktionskraven. Företaget strävar efter att göra sina processer och produktionsmetoder effektivare och flexiblare och inför därför nya framsteg som utvecklats i Okazaki i alla sina fabriker.

Makita tillverkar sina produkter vid sina egna anläggningar världen över. Produktionsprocesserna utgår från filosofin att motorn är hjärtat i alla elverktyg. Företaget sparar därför inte på krutet när det gäller att tillverka världens bästa motorer. Bara de bästa materialen används i komponenterna och produkterna för att säkerställa den unika effektiviteten och hållbarheten.

 

KVALITETSSÄKRING

Makitas system för kvalitetsstyrning garanterar att produkterna uppfyller strängast tänkbara kvalitetskrav. Maskinerna utsätts för rigorösa tester under utvecklingsstadiet för att säkerställa att endast förstklassiga produkter tillverkas. Till stöd för kvalitetsstyrningen har företaget utvecklat sina egna höga standarder. Makita samlar också regelbundet in feedback från användare och övervakar sättet som maskinerna används på i verkligheten, för att tester ska kunna utföras under omständigheter som är så realistiska som möjligt.

Hos Makita är vi stolta över vår kundcentrerade kvalitetsstyrning och utför dussintals tester på alla produkter för att säkerställa säkerhet, funktion och hållbarhet. Ingen funktion kommer undan. Till exempel genomgår enbart motorerna 19 separata tester! Utöver testerna som utförs under produktutvecklingen testkör Makitas avdelning för kvalitetsstyrning varje maskin innan den lämnar fabriken.

 

FÖRSÄLJNING

För att det ska vara lätt för kunderna att få tillgång våra verktyg har Makita skapat ett stort och tillförlitligt nätverk av regionala återförsäljare för att säkerställa produkttillgången. Detta kompletteras av underhållstjänster i världsklass som garanterar att din maskin får en lång och bekymmersfri livslängd.

Makitas verksamhetsprinciper utgår från kundorientering, snabbhet och support efter försäljning. Makitas försäljningsorganisationer har ett nära samarbete med de regionala återförsäljarna för att se till att kunderna har tillgång till den främsta produktexpertisen och att varumärket Makita förmedlas på bästa möjliga sätt.

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss