Cart00 kr

FM Mattsson

FM Mattsson är Sveriges äldsta krantillverkare. Redan 1865 grundades FM Mattsson av Frost Matts Mattsson, och har sedan dess varit en föregångare för hela branschen.En stor del av FM Mattssons framgångar genom åren har grundats av alla de skickliga och uppfinningsrika människor, som bor och verkar på företaget i byn Östnor i Dalarna. I generation efter generation har hantverkstraditioner gått i arv, och kunskaper om mässingens innersta hemligheter vårdats ömt. Mässingen är traktens eget guld.
Blandarna utmärker sig framförallt för sin höga kvalitet och sina innovativa tekniska lösningar. FM Mattsson var till exempel först med keramisk tätning, trädgårdskranar som inte fryser och två världsunika lösningar; mjukstängande ettgreppsblandare och säkerhetsblandare. Läs mer...

399 Produkter

 

Jämn temperatur

Jämn temperatur

Ingen risk för skållning tack vare en finurlig lösning som gör att vatten-­temperaturen alltid håller sig inom ±1 °C.

Skönare duschupplevelse

Skönare duschupplevelse

Skönare duschupplevelse utan att förbruka mer vatten tack vare ett duschmunstycke som blandar luft och vatten till en mjuk och fyllig duschstråle.

Extra vattenbesparing

Extra vattenbesparing

Extra vattenbesparing eftersom fullt flöde kräver ett aktivt val. På säkerhetsblandarens flödesratt finns en Eco Plus-knapp och på ettgreppsblandaren måste spaken passera ett motstånd för fullt flöde.

Extra vattenbesparing

Extra vattenbesparing

Extra vattenbesparing tack vare en enkel ­lösning som reglerar flödet i ettgreppsblandare och duschar. Tvättställsblandarna är begränsade till 5 eller 6 l/min och köksblandare till 9 l/min. Duscharna är begränsade till max. 12 l/min.

Mjukstängning

Mjukstängning

Mjukstängning betyder att kranen stängs med en liten fördröjning. Det tar bort tryckstötar och ­smällar i rör och blandare vilket förlänger livstiden. En världsunik teknik vi är omåttligt stolta över.

Easy to use

Easy to use

Easy to use innebär att produkten är lättanvänd för alla oberoende av ålder, hälsa eller fysisk styrka. Vi är stolta över att göra kranar som underlättar vardagen för människor oavsett behov.

EcoSafe<sup>®</sup>

EcoSafe®

Konceptet EcoSafe® bygger på ­miljömedvetenhet genom hela produktkedjan. Det handlar bland annat om minskad miljöbelastning i fabrik, smarta ­materialval och energismarta funktioner. Allt syftar till att ha miljövänliga och återvinningsbara produkter.

Tronic WMS (Water Management System)

Tronic WMS (Water Management System)

Produkter som kan integreras med vårt överordnade system Tronic WMS. Datat från blandarna kan bland annat användas till att optimera vatten- och energiförbrukningen samtidigt som man även kan programmera blandaren via plattformen.

Kallstart

Kallstart

Kallstart kräver mindre varmvatten men ger samma härliga känsla. Öppnar du kranen med spaken rakt fram får du bara kallvatten, vilket sparar rejält med varmvatten.

Safe Touch

Safe Touch

Tack vare ytterhöljet på produkter med Safe Touch, håller sig utsidan av blandaren relativt sval vid beröring. Produkter med  funktionen Safe Touch lämpar sig i miljöer med särskilda krav, till exempel inom äldrevård och offentliga miljöer.

Hygienspolning

Hygienspolning

En programmerbar funktion som förhindrar stillastående vatten och säkerställer att ett regelbundet utbyte sker av både varm- och kallvatten, vilket förhindrar bakterietillväxt i vattenledningarna. Hygienspolning skall inte förväxlas med hetvattenspolning som avlägsnar eventuellt uppkomna bakterier i ledningarna.

Frost Safe

Frost Safe

Våra trädgårdskranar är självdränerande och därmed frostsäkra även om man glömt att

demontera trägårdsslangen inför höstens och vinterns minusgrader. 

Vi rekommenderar dock att man alltid demonterar slang och koppling när det föreligger risk för frost. Med typgodkänd backventil.

Lead Free

Lead Free

Lead Free innebär att vi bytt ut det bly som normalt finns i mässingslegeringar. På så sätt får vi produkter med en mindre miljöpåverkan. Lead Free-märkta produkter innehåller mindre än 0,1 % bly och är därmed klassade som blyfria.

Antibactus

Antibactus

Antibactus är produkter som är avsedda för genomspolning med hett vatten i förebyggande syfte. Detta reducerar risken för att gynnsamma miljöer för legionellatillväxt bildas alternativt avlägsnar eventuellt uppkomna bakterier i ledningarna.

 

Fem års kalkgaranti

Fem års kalkgaranti

Garantin gäller säkerhetsblandare (tryckbalanserade termostat-blandare), fem år från inköpsdatum. Garantin innebär, att om funktionen hos blandarens styrenhet skulle bli nedsatt på grund av kalk-beläggningar, så åtar vi oss att åtgärda felet. För att garantin skall gälla, så måste blandaren vara monterad och använd på ett korrekt sätt. Rördragning och installation skall vara fackmannamässigt utförda och överensstämma med Boverkets Byggregler. Garantin omfattar inte frysskador eller skador och funktionsfel, som uppstår genom orenheter i vattnet.

Fem års tempgaranti

Fem års tempgaranti

Garantin gäller säkerhetsblandare (tryckbalanserade termostat-blandare), fem år från inköpsdatum. Den innebär, att inställd vattentemperatur skall hålla sig inom ± 1°C under användning med rinnande vatten, även om tryck och temperatur i ledningarna Varierar. Om blandaren inte uppfyller detta, så åtar vi oss att åtgärda felet.

För att garantin skall gälla, så måste blandaren vara monterad och använd på ett korrekt sätt. Rördragning och installation skall vara fackmannamässigt utförda och överensstämma med Boverkets Byggregler. Naturligtvis gäller inte garantin, om temperaturskillnaden beror på bristande varmvattentillgång, vid frysskador eller om skador och funktionsfel uppstår genom orenheter i vattnet.

Fem års tryckgaranti

Fem års tryckgaranti

Garantin gäller ettgreppsblandare med mjukstängningsfunktion, fem år från inköpsdatum. Den innebär, att vi åtar oss att åtgärda felet, om inte stängningstiden är minst 0,2 sekunder. En världsunik funktion som förhindrar skadliga tryckstötar

i rören vid stängning. För att garantin skall gälla, så skall blandaren vara monterad och använd på ett korrekt sätt. Rördragning och installation skall vara fackmannamässigt

utförda och överensstämma med Boverkets Byggregler. Garantin omfattar inte frysskador eller skador och funktionsfel, som uppstår genom orenheter i vattnet.

 

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss