Cart00 kr

Eveco

Välkommen till EVECO – ett specialistföretag inom värme.

Det kan vara svårt att hitta den värmelösning som bäst uppfyller de krav på kostnadseffektivitet, kvalitet och miljö som man formulerat, samtidigt som man håller sig inom en given budget.

Vi hjälper er genom hela processen. Från kravspecifikationer till order, leverans och drift. Klicka här!

  Läs mer...

39 Produkter

 

EVECO är ett företag specialiserat på inomhusklimat.

Vi är 14 medarbetare där merparten arbetar med marknadsföring och försäljning. Vårt kontor och lager ligger i Mölndal, Göteborg.

Produkterna vi säljer kommer från ledande tillverkare runt om i Europa och vi tar in det bästa vi kan hitta till svensk marknad. Många av våra leverantörer är bland de största i Europa, vilket garanterar god prestanda och kvalitet. Som fristående importör väljer vi ut det bästa ifrån varje tillverkare och marknadsför det i Sverige.

Våra kunder är inom VVS, Ventilations och El branschen, där vi är väl etablerade med samarbetsavtal med de ledande grossisterna inom respektive bransch.

 

Affärsidé

Vi skall marknadsföra och sälja högkvalitativa klimatprodukter inom en rad specialområden. Försäljningen skall ske genom fackhandeln. Vi skall eftersträva flexibilitet och vara lyhörda för marknadens och kundernas önskemål.

 

Kvalitetspolicy

Vi ser på kvalitetsfrågan från två utgångspunkter, dels ur produkthänseende, dels med avseende på våra interna rutiner.

 

Produkter

Vi som importör väljer leverantör med utgångspunkt från många olika aspekter. En av de aspekter som väger tyngst är just kvalitetsfrågan. Genom att vi är ”obundna” så har vi stora möjligheter att påverka våra leverantörer att arbeta på kvalitetsfrågan. Självklart ingår att produkterna skall uppfylla minst grundläggande krav på miljövänlighet, säkerhet och teknik.

 

Interna rutiner

Som kund skall man känna sig trygg när man vänder sig till oss. Man skall veta att vi vet hur varje fråga skall hanteras och att inget faller mellan stolarna. För varje rutin skall det finnas en skriftlig arbetsinstruktion. Garantiåtaganden och reklamationer skall hanteras med hög prioritet, med omtanke om slutanvändaren. Vi skall på ett föredömligt sätt tillse att våra kunder alltid får snabbast möjliga besked oavsett om det handlar om en leveranstid eller en offertförfrågan.

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss