Cart00 kr

CTC

CTC är en av Europas ledande tillverkare av värmeprodukter. CTC erbjuder ett brett produktsortiment, såsom bergvärmepumpar, luft/vatten värmepumpar, pelletspannor, vedpannor m.m. Alla CTC värmepumpar har Energyflex – friheten att koppla på andra värmekällor, pool och tankar på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt i ett och samma system.

CTC tillverkar produkter för både standardinstallationer och komplexa miljöer. Deras  produkter ska prestera på topp, vara enkla att installera och byggda för att passa i hårda klimat. Läs mer...

61 Produkter

 

Med närmare 100 års erfarenhet arbetar vi aktivt för ett hållbart och fossilfritt samhälle. Vi utvecklar och tillverkar alla våra produkter i Småland. Vi erbjuder ett brett produktsortiment, såsom bergvärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar, pelletspannor, vedpannor m.m.

Rötterna går tillbaka till 1923 då vi började värma svenska hem. Mest kända är vi för våra gröna pannor som gett värme åt miljoner hushåll över hela Europa. Vi var först med värmepannor med inbyggd varmvattenberedning och vi var först med att lansera värmepumpar för luft/vatten. Det är därför ingen överdrift att säga att vi utvecklat branschen.

CTC är en av Europas ledande tillverkare av värmeprodukter. Vi finns i Småland och har försäljning över hela världen.

Vi står för trygghet, kvalitet och hållbarhet!

 

Sitt säkert med CTC!

När du investerar i en värmepump från CTC kan du vara trygg i att du installerar en av marknadens mest pålitliga och långlivade värmepumpar. Utveckling och tillverkning sker i vår egen fabrik i Småland där kvalitetstänkande och innovation går hand i hand. 

Därför kan vi erbjuda dig en flexibel Trygghetsförsäkring i upp till 18 år.

 

Flexibel trygghetsförsäkring i upp till 18 år!

En CTC-anläggning är byggd för att ge dig värme och trygghet i många år. Vill du sova extra lugnt kan vi, tillsammans med våra partners, erbjuda upp till 18 års trygghetsförsäkring (gäller anläggningar installerade fr.o.m. 2017-06-01).

3-års produktgaranti och 3 års trygghetsförsäkring ingår, vilket ger 6 års trygghet för privatpersoner. För juridisk person ingår 5 års trygghet. Efter den tiden blir du kontaktad av Arctic som erbjuder dig att teckna en försäkring årsvis till och med att din luft/vattenvärmepump är 16 år eller att din bergvärmepump är 18 år, vilket ger dig upp till 18 års trygghet. 

 

 

Miljö & kvalitet

Miljö/Hållbarhet ISO-14001:

Våra hållbara produkt och systemlösningar syftar till att kontinuerligt förbättra Miljön och minska miljöpåverkan. Därför är det också naturligt för oss att alltid beakta miljöaspekter i allt vi företar oss genom att:

Kontinuerligt hållas oss uppdaterade gällande miljölagar och med bred marginal uppfylla dessa.

Utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som är säkra, energieffektiva och miljöanpassade och som kan skrotas eller återvinnas på ett säkert sätt.

Använda processer och arbetsmetoder som minimerar miljöpåverkan.

 

Kvalitet ISO-9001:

Vi skapar förtroende hos våra kunder genom att våra produkter håller högsta Kvalitet. Kvalitet i allt vi gör från utveckling-produktion- marknadsföring-försäljning - service och support är avgörande för både våra kunder och för oss. Vi skall därför kontinuerligt förbättra vår Kvalitet genom att:

 

Organisation, kvalitetssystem och arbetssätt löpande omprövas och anpassas till givna behov, erhållna erfarenheter och information från våra kunder och medarbetare och eller krav från myndigheter.

Leverera produkter som fungerar i enlighet med specifikation och prestanda, i rätt tid och i rätt mängd.

Tillgodose eller överträffa kundernas förväntningar och intressen.

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss