Cart00 kr

Broen

BROEN är en internationell verksamhet, där teknologi och kunskap spelar en avgörande roll för produktutveckling och lösningar. Lång erfarenhet kombinerat med initiativ och nytänkande har gjort dem till en av världens ledande verksamheter inom deras fem affärsområden: Building Installations, Building Controls, District Heating & Gas, LAB og Emergency Shower Systems. Läs mer...

6 Produkter

 

BROEN in brief

BROEN är en ledande internationell tillverkare av ventilteknik och arbetar på tre kontinenter över hela världen med nyckelmarknader i Ryssland, Europa, Kina och USA. I över 70 år har BROEN varit världsledande inom utveckling och produktion av ventilteknik för kontroll av vatten, luft, gas och olja. BROEN levererar kompletta lösningar för VVS-installationer och är en ledande leverantör av ventiler för fjärrvärme.

Vi har fördjupade kunskaper om ventilteknik och dess tillämpningar och med en nära dialog med våra kunder och partners över hela världen skapar vi värde och tillförlitlighet med beprövade ventiler och fullständig kvalitetssäkring.

BROEN har huvudkontor i Assens, Danmark och är en del av Aalberts N.V., NL.

För oss är kvalitet inte bara en tillgång till en marknad – det sträcker sig långt bortom detta. Det är grunden för vår verksamhet. BROEN har certifierats enligt ISO 9001 sedan 2001 och idag är vi certifierade enligt ISO9001: 2015 och ISO: 14001.

1993 tog Aalberts N.V. över BROEN och vi har nu mer än 15 000 kollegor i mer än 30 länder över hela världen. Aalberts Industries är börsnoterat på EuroNext i Nederländerna.

 

Kvalitet

1. RIKTLINJER FÖR KVALITETSSTYRNING, I ALLMÄNHET

 • Kvalitetsmålet för BROEN uppnås genom underhåll och fortsatt utveckling av ett kvalitetsstyrningssystem som involverar alla funktioner, avdelningar och medarbetare i uppskattningen av vikten av kvalitetskonceptet till kunden.
 • Aktiviteterna relaterade till kvalitetsstyrningen av våra produkter utgör en organisationsöverskridande uppgift som involverar alla medarbetare i ett gemensamt mål.
 • Eventuella fel som görs i företaget är oönskade, var de än görs. Företagets samtliga resurser som fokuserar på kvalitetsstyrning måste förvaltas på ett sådant sätt att fokus ligger på att förebygga fel – sett ur ett totalkostnadsperspektiv. 
 1. PRODUKTION
 • Produktionen av BROEN-komponenter och färdiga produkter baseras på tydliga och specifikt beskrivna krav som är synliga, operativa och uppnåeliga för alla berörda medarbetare.
 • BROENS medarbetare genomgår utbildning och instruktioner för att kunna påverka egna arbetsprocesser samt för att uppnå den angivna kvalitetsnivån.
 • BROENS produktionsanläggningar underhålls i en sådan utsträckning att processkapaciteten alltid överensstämmer med ritningsspecifikationerna.
 1. R&D
 • Nya BROEN-produkter utformas och utvecklas i ett kontrollerat och samordnat samarbete med kunden och i samordning med aktiviteterna för andra funktioner. Den utformade produkten representerar företagets övergripande förmåga att marknadsföra produkter som uppfyller kundens förväntningar med hänsyn till tillämpning och tillförlitlighet och överensstämmer med de produktstandarder som utgör grunden för myndigheternas produktgodkännanden.
 1. FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING 
 • BROEN kan erbjuda en saklig förklaring av produkternas tillämpningar och begränsningar och kan vägleda och ge råd till kunden vid tillämpningen av produkterna.
 • BROENS dagliga kontakt med kunderna kontrolleras och samordnas så att kunderna är övertygade om att alla avtal som ingåtts följs.
 1. KVALITET
 • BROENS kvalitetsstyrningssystem följer och bibehåller de grundläggande kraven på kvaliteten på de produkter som beskrivs i relevanta specifikationer och det måste vara möjligt för alla medarbetare att uppnå den angivna kvaliteten genom att följa fastställda procedurer och anvisningar.
 • BROENS kvalitetsstyrningssystem är dessutom vara av sådan art att bevisade fel i organisationen analyseras och nödvändiga åtgärder för pågående kvalitetsförbättringar initieras och implementeras systematiskt och effektivt.
 • BROENS kvalitetsstyrningssystem måste i tillämpliga fall uppfylla kraven i nationella och internationella standarder.
 1. LOGISTIK
 • När det är ekonomiskt fördelaktigt kommer BROENS inköp att ske enligt Just-In-Time-principen så att kapitalbindningen är så låg som möjligt. Denna policy bereder vägen för ett nära och långsiktigt samarbete med ett begränsat antal leverantörer och underlättar ett snabbt och enkelt förtydligande av BROENS kvalitetskrav för leveranser och eventuella kvalitetsproblem.
 • BROEN kommer att bibehålla och utveckla en nära kontakt med våra återförsäljare i förhållande till orderhanteringen av standardprodukter för att få en hög leveransservice och en hög leveransnivå (principen om ömsesidig hjälp) samt att förbättra kapacitetsplaneringen och säkerställa ett smidigt produktionsflöde.

 

Miljø

BROEN A/S är ett internationellt företag med en marknadsledande position inom byggnadsinstallationer.

BROEN A/S utvecklar, tillverkar och levererar lösningar för uppvärmning och kylning, såväl för VVS-installationer som för gassektorn.

BROEN A/S levererar produkter för optimalt nyttjande av resurser och energibesparingar och är ett miljömedvetet företag som verkar enligt följande regler:

 • BROEN A/S observerar och uppfyller Aalberts miljöpolicy samt de juridiska kraven och övriga krav inom miljöområdet.
 • BROEN A/S samarbetar med myndigheter om miljöfrågor och kommunicerar öppet om miljöfrågor.
 • BROEN A/S har åtagit sig att ständigt arbeta för ett förebyggande av föroreningar samt för att förbättra och skydda miljön.

Det här gör vi:

 • Vi förbättrar kontinuerligt vår miljökompetens.
 • Vi strävar efter att minska miljöbelastningen och konsumtionen av resurser i företaget genom att implementera den bästa tekniken som finns tillgänglig med vederbörlig hänsyn till ekonomiskt lönsamma lösningar.
 • Vi producerar och säljer produkter som bidrar till att minska miljöpåverkan.

 

BROEN A/S kommer genom samarbete och genom att specificera villkor för underleverantörer att se till att produkter och tjänster som levereras överensstämmer med vår miljöpolicy.

 

BROEN A/S och BROEN BI ska se till att våra medarbetare är bekanta med BROENS miljöpolicy och genom utbildning och information motiverar vi våra medarbetare att följa riktlinjerna.

 

På BROEN A/S måste miljöpolicyn hanteras på ett sådant sätt att miljöhänsyn är en naturlig del av vardagen.

 

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor finns här

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss