Cart00 kr

Svenska Fönster

Så här väljer du fönster. De 3 viktigaste punkterna att tänka på vid val av fönster.

Dagsljus har en positiv inverkan på ditt välmående, prestationsförmåga och på barns inlärningsförmåga. Men i dag tillbringar människor omkring 90 procent av sin tid inomhus. Därför är det...  Läs mer...

1 Produkt

 

viktigt att släppa in dagsljus i våra hus. Mängden dagsljus inomhus påverkas av antal fönster, dess placering och storlek, samt av vilket glas som sitter i fönstren. Nedan de 3 viktigaste punkteran att gå igenom innan ditt köp av fönster hos HemmaTema.se; 

1. Att beställa fönster

 

Innan du beställer fönster kan det vara bra att läsa igenom nedan tips.

Släpp in dagsljuset

Dagsljus har en positiv inverkan på ditt välmående, prestationsförmåga och på barns inlärningsförmåga. Men i dag tillbringar människor omkring 90 procent av sin tid inomhus. Därför är det viktigt att släppa in dagsljus i våra hus. Mängden dagsljus inomhus påverkas av antal fönster, dess placering och storlek, samt av vilket glas som sitter i fönstren.

Välj hög kvalitet

Svenska Fönster använder bara senvuxen, ofta 100 år gammal, tall från södra Norrlands breddgrader. Här är virket hårdare än det som finns i södra Sverige och har färre kvistar än det som finns i norra Norrland. Träets ålder ger dessutom en naturlig impregnering. När ditt hus rör sig över tid går fönstren att korrigera tack vare justerbara gångjärn och beslag. Vår enkomponentsfärg håller sig flexibel och elastisk under hela fönstrets livstid. Det betyder att den följer med i träets rörelser, vilket förebygger sprickbildningar. Färgen behåller sin kulör och gulnar inte.

Se till att fönstren är barn- och personsäkra

Karmfasta, icke öppningsbara, fönster och inåtgående fönster är generellt de mest barnsäkra – då de inåtgående fönstren har en barnspärr i handtaget som standard. Alla andra öppningsbara fönster kan också fås med en barnspärr i handtaget, eller med ett barnsäkert vädringsbeslag. Även våra fönsterdörrar kan fås med en speciell spärranordning. Personsäkerheten blir viktig när det gäller dörrar och andra glasytor som går ned till golvnivå. Personsäkra glas eliminerar risken för skärskador om olyckan skulle vara framme. Sådant glas är standard i alla våra produkter som sitter lågt.

Känn dig trygg hemma

Varje år sker över 20 000 bostadsinbrott i Sverige och tjuven väljer oftast att bryta sig in genom ett fönster eller en dörr på husets baksida. Genom ditt fönsterval kan du se till att tjuven inte ser just ditt hem som något lockande alternativ. Alla våra 3-glasfönster har förhöjd inbrottssäkerhet som standard, med säkerhetsspanjoletter och inbrottssäkrade gångjärn på utåtgående produkter. Glasen är i grundutförandet alltid limmade eller har inbrottsförsegling som gör dem svårare att lyfta ur bågen, men kan också fås med en förhöjd säkerhetslimning. Vill du göra det ännu svårare för tjuven att ta sig in så kan du välja laminerat fönsterglas som är svårt att krossa. Genom att dessutom välja låsbara handtag kan du se till att tjuven får det svårt att ta ut dina saker om denne på något sätt har lyckats ta sig in. Handtagen går även att få med cylinderlåsning som är ännu svårare att bryta upp.

Låt ditt hem bli tyst

Rätt fönster ger en kraftig reduktion av buller från till exempel trafik. Redan när man byter från 2-glasfönster mot 3-glas sker en tydlig förbättring. I hus som  ligger nära en väg eller järnväg kan man stänga ute ännu mera oljud genom att välja bullerreducerade glas. Vi har dessutom andra glas som gör din tillvaro bättre, som till exempel glas som skyddar mot starkt solljus eller som hindrar insyn i badrum.

För miljön och hälsan

Våra fönster tillverkas i en fabrik som uppfyller höga miljökrav. All färg och impregnering är vattenburen och miljövänlig. Våra fönster är hälsosamma för våra hantverkare som tillverkar dem och för dig.

Vill du slippa måla?

Vill du ha ett enkelt boende ska du välja fönster med aluminiumbeklädd utsida. Den mattlackerade aluminiumbeklädnaden gör att fönstret behöver minimalt med underhåll, samtidigt som den ser ut och känns som trä. Du kan med andra ord njuta av både skönhet och hållbarhet.

Undvik astma och allergier

Ett bra inomhusklimat blir allt viktigare för allt fler. Andelen människor som lider av allergi och astma har ökat de senaste årtiondena. Många gånger är orsaken dåliga hus med dålig ventilation. Därför är ventilationen avgörande för inomhusklimatet. I vårt sortiment finns ventiler och vädringsbeslag som släpper in frisk luft. Men luften måste också komma ut. Därför gäller det att ha en fungerande ventilation med exempelvis ett frånluftsystem eller självdrag. Fukt och partiklar leds då ut ur bostaden och ditt hem upplevs som friskt och inbjudande. När man placerar ut vädringsbeslag eller ventiler bör man ha i åtanke att de släpper in ljud.

Nu har vi kommit fram till vilka siffror du ska uppge i din beställning för att allt ska bli rätt.

Glashöjden på fönsterdörrar anges med ett bröstningsmått där det närliggande fönstret styr, vilket motsvarar 10×21/12. Kom ihåg att alltid ange bredd x höjd och inte tvärtom. Fönstrets hängning räknas alltid från sidan där gångjärnet sitter.

 

Måttangivelsen för våra fönster skrivs med bredden först och därefter höjden. Angivelsen kallas modulmått och är lika med måttet för hålet i väggen.

Exempel: Ett modulmått på 12×14 ger dig ett fönster med måtten 1180×1380 millimeter (fönstret är 20 millimeter mindre än hålet på var led för att lämna plats till montering och isolering).

 

 

 

 

2. Fönstrets konstruktion

 

Det här med fönster är på sitt sätt en hel vetenskap. Här går vi igenom hur fönstret är konstruerat och flera fackuttryck.

Bröstning

Den undre delen av en fönsterdörr med tvärpost. Kan vara antingen glasad  eller fylld.

Bågbottenstycke

Den understa vågräta delen av en fönsterbåge.

Bågpost / Glasdelandepost

En tjockare trädel som delar glaset och gör att fönstret ser ut att vara en 2-luftare (se ”luft” och illustrationen ovan).

Bågöverstycke

Den översta vågräta delen av en fönsterbåge.

Fallkolvsspanjolett

En låsanordning som fungerar som ett vanligt dörrhandtag som fjädrar tillbaka. Används i fönsterdörrarna i våra Balans­ och Stabilserier.

Fönsterbåge

Den del av fönstret som fönsterglaset är monterat i.

Isolerglas

Två eller tre glas som är monterade med lufttäta utrymmen emellan. Mellanrummet innehåller som standard argongas. Mer om våra glaskombinationer kan du läsa längre ned.

Kallras

När luften utanför ett fönster är kall så kyls fönsterrutan av – om den är dåligt isolerad. Rutan ­kyler då i sin tur av den varmare rumsluften närmast innanför. Eftersom kall luft är tyngre än varm luft, sjunker den nerkylda luften ner mot golvet. Det kallas kallras.

Karm

Den del av ett fönster som sitter fast i väggen.

Karmunderstycke

Den nedersta vågräta delen av en fönsterkarm.

Karmyttermått

Karmens exakta yttermått. Bredden anges alltid först.

Karmfast fönster

Ett fönster med fast monterat glas som inte går att öppna.

Kipp-dreh

Ett tillval till Intakt­serien i form av en låsmekanism som gör att fönstret kan öppnas horisontellt för vädring upptill.

Kopplat fönster

Ett fönster med bågar i två delar som går att dela. Det har alltså fyra ytor att putsa.

Luft

Den öppningsbara delen på ett fönster. Ett 3­luftsfönster innebär alltså att fönstret har tre öppningsbara delar.

Mittpost

Den lodräta mittstolpen mellan två fönsterbågar.

Personsäkert glas

Glastyp som inte ger farliga skärvor om det krossas. Krav från Boverket om glaset sitter lägre än 600 mm från golvet. Standard i våra fönsterdörrar och skjutdörrar.

Sidoljus

Fönster som sitter ovanför en skjutdörr kallas sidoljus.

Slutbleck

Del av ett beslag som sitter i karmen som spanjolettens kolvar låser i.

Spanjolett

Anordning som låser fönsterbågen  i karmen. Finns i flera varianter.

Spröjs

Lister som delar in fönsterrutan i mindre fält. Förutom färger, storlekar och många kombinationsmöjligheter så kan du välja om dina spröjs ska sitta fast eller vara löstagbara. Läs mer om spröjs. 

Tvärpost

En vågrät mittstolpe mellan två fönsterbågar.

U-värde

Ett mått på hur mycket värme som ett fönster släpper ifrån sig. Det anger alltså hur värmeisolerat fönstret är och indirekt hur mycket det påverkar din elräkning. Ju lägre U-värde, desto bättre är fönstret. Ett gammeldags kopplat 2-glas fönster har ett u-värde på ca mellan 3,5-4,5. Ett modernt fönster med 3, 2 eller 2+1-isolerglaskassett har ett u-värde på mellan 0,8-1,5.

Överljus

Fönster som sitter ovanför en skjutdörr kallas överljus.

Eftersom fönster ska fylla flera olika behov finns det flera kombinationer av glas.

3-glas

Har tre tätt sammanfogade glas med mellanliggande distanser. De två spalterna tillsammans med en osynlig energibeläggning ger utmärkt isolering och är standard för energieffektiva fönster. Detta gör att du bland annat kan ha fönster från golv till tak utan för stora värmeförluster. Du får dessutom bra ljudisolering.

2-glas

Detta glas har två tätt sammanfogade glas. Funktionen är densamma som i 3-glas, men eftersom det bara finns en spalt blir isoleringseffekten mindre. 2-glas kan vara ett bra alternativ om du vill göra ett äldre hus mer energisnålt.

Kopplat 2+1 glas

Har en inre och en yttre fönsterbåge. I den inre sitter en 2-glas isolerruta och i ytterbågen ett enkelglas. De två bågarna är kopplade. Detta innebär att de sitter ihop, men kan tas isär vid behov. Du kan alltså till exempel sätta in persienner mellan bågarna med denna typ av glas.

Glasvärden

Olika glasuppbyggnader och glastillval påverkar både dagsljusinsläpp och g-värde.

3. Montering, garanti & underhåll

 

Det är inte svårt att montera våra fönster. Med hjälp av sju redskap och ett arbete i åtta steg kommer till exempel ett fönster på plats. Det är dessutom riskfritt, bara man är lagom försiktig. För eftersom både vårt material och vårt arbete håller hög kvalitet vågar vi lämna en generös garanti. När fönstret sedan är på plats kommer det att utsättas för vädrets alla för och nackdelar – därför bör du ibland putsa, kontrollera och underhålla det för att det ska fortsätta vara lika vackert och tätt som den dag det tillverkades.

Montera fönster

När du väl har köpt nya fönster så är det dags att montera dem också, oavsett om du gör jobbet själv eller anlitar en yrkesman kan det vara bra att veta hur det går till.

Det här behöver du

1. Klossar

2. Kilar

3. Vattenpass

4. Karmhylsa*

5. Hammare

6. Drev

7. Skruvdragare

* Karmhylsor ska förmonteras innan karmen lyfts in.

Så här monterar du dina nya fönster

1. Kontrollera först att väggöppningen är cirka 15-30 millimeter större än fönstret. Vi rekommenderar att fönstret placeras så nära väggens varma del, det vill säga, så nära insidan som möjligt. En spalt mellan eventuellt element och fönsterbräda rekommenderas. Sidohängda fönster måste monteras med en stabil förankring, gångjärnssidan ska alltid monteras in mot väggkonstruktionen/väggregeln.

2. Lyft ur bågen ur karmen (gäller inte vrid- och sideswingfönster). Fixera två stödklossar (i öppningens över- och undersida) och två bärklossar nedtill, max 50 millimeter från väggöppningens sidor. Justera klossarna med vattenpass. Kom ihåg att klossa under lodräta poster.

3. Placera karmen på klossarna. Använd ett vattenpass för att kontrollera att fönstret är i våg. Kila karmen i hörnen, från in- och utsidan. Se till att kilarna inte täcker de förborrade karmskruvhålen som är till för infästning med justerbar karminfästning (gäller ej 1+1 fönster). Slå inte i kilarna för hårt så att karmens sidor buktar inåt.

4. Väg av karmen med vattenpass. Glöm inte att kontrollera att karmen är i lod och varken lutar inåt eller utåt.

5. Fäst karmen i de övre och nedre förborrade hålen.

6. Ta bort kilarna vid karmens sidostycken, men lämna kvar klossarna under karmens bottenstycke. Väg av med vattenpasset igen. Justera vid behov och montera resten av karminfästningarna i sidorna.

7. Kontrollera att öppningsmåttet upptill, på mitten och nertill är lika. Häng på fönsterbågen och kontrollera att den går lätt att öppna och stänga. Justera karminfästningen om det behövs. Kontrollera att springan mellan karm och båge upptill är mindre på lås- än på gångjärnssidan.

8. Dreva mellanrummet mellan fönsterkarmen och väggen. Packa inte för hårt för då kan karmen bågna. När drevmaterialet är på plats täcker du med en bottningslist på insidan. Lägg sedan en luft- och diffusionstät mjuk fog ovanpå bottningslisten. Skyddet mot utsidan ska vara vindtät men inte diffusionstät, den ska ”andas”. Använd drevningsmaterial som tillåter efterjustering. Används fogskum ska det vara av sådan kvalitet att efterjustering tillåts. Funktionsproblem som uppstått där fogskum som inte tillåter efterjusteringar använts, regleras inte av tillverkaren.

OBS!

Sido- och överhängda produkter är förberedda för extra förankringsskruvar genom gångjärnen. För att erhålla en god funktion samt rätt justeringsmöjligheter så skall förankringen göras i samband med montaget. Skruven ska vara tillräckligt lång för att nå ända in i väggkonstruktionen. Slutfixeringen förhindrar rörelser i karmens yttre del och förebygger framtida justeringsbehov. På fönsterdörrar monteras förankringsskruvarna i de två övre gångjärnen. På överhängda produkter monteras förankringsskruvar i de yttre gångjärnen.

 

Miljöcertifierade fönster

Märkningar som BASTA, Sunda Hus, Byggvarubedömningen och Svanen gör att du kan känna dig trygg med att du köper fönster av god klass, lämpade för framtiden. Vi på Svenska Fönster erbjuder klimatsmarta fönster av kvalitet och alla våra fönster är hållbarhets- och miljöcertifierade på något vis. 

Att byta till miljöcertifierade fönster är en god investering för både ekonomi och klimat. Allt vi kan göra för att leva mer hållbart kommer att göra skillnaden för framtiden. Faktum är att du som villaägare kan spara en hel del varje år – bara genom att byta till miljöfönster. 

 Miljöfönster – olika miljömärkningar 

 Våra produkter har flera miljöcertifieringar, vilket betyder att de är funktionstestade för miljön och uppfyller vissa krav. Vad innebär det mer? 

Miljöcertifierade fönster enligt BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömningen 

BASTA säkerställer att material är giftfria. För att bli certifierade av dem har vi anslutit våra produkter till deras system, där man öppet kan söka upp vad produkter innehåller. Perfekt för dig som vill göra medvetna materialval. Sunda Hus värnar om hållbart byggande och även genom deras certifiering kan vi säkerställa att våra fönster är medvetna materialval. Byggvarubedömningen har certifierat Svenska Fönster. Det är en förening som jobbar för en hållbar byggbransch och stödjer produktutveckling av giftfria produkter. 

Svanenmärkta fönster 

 Vi erbjuder även Svanenmärkta fönster – en märkning för klimatsmarta fönster. Dessa har bra U–värde, vilket innebär att de är värmeisolerande och därmed inte släpper ut onödig värme. De har även bra g-värde, vilket betyder att de släpper in en anpassad mängd solvärme. 

 Miljöcertifierade fönster är för alla 

 Vi på Svenska Fönster tycker att miljöcertifierade fönster är för alla, och erbjuder därför ett stort utbud av fönster som passar olika hus och behov. Välkommen att kolla in sortimentet för att se vad som passar dig. Tveka inte att kontakta din återförsäljare av Svenska Fönster vid frågor eller funderingar.

 

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss