Cart00 kr

Pax

Pax är ett svenskt företag som utgår från Hälleforsnäs i Södermanland. Här designar, producerar och monterar vi våra produkter. 

Vårt sortiment omfattar en full bredd av värme- och ventilationsprodukter som alla bidrar till en hållbar, modern och hälsosam miljö i hemmet. 

Pax grundidé i produktutvecklingen har alltid varit att skapa produkter med både design och funktion i åtanke. Ett bra exempel är Momento II™, vår unika timer som gör det möjligt att spara upp till 75 procent av energiåtgången helt utan komfortförlust. Läs mer...

11 Produkter

 

Pax Produktgaranti

Reklamation vid fel

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister skriftligen lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation).

Fel som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades till köparen skall reklameras inom fem arbetsdagar därefter och innan varan monteras. Om felet kan antas ha uppkommit under transport och varan kvitteras på särskild fraktsedel skall felet dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren.

I annat fall skall felet reklameras inom tio arbetsdagar efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan.

 

Säljarens ansvar för fel

Säljaren ansvarar för fel i varan som framträder inom 5 år från varans avlämnande om ej annat framgår av lämnade garantivillkor. Garantin omfattar endast produkten, så kallad produktgaranti.

Säljaren ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen.

Säljarens ansvar omfattar heller inte normal förslitning eller försämring.

Köparen är skyldig att följa upp och dokumentera avtalade underhålls- och skötselåtgärder.

För fel i varan som framträder efter angivna tiderna ansvarar säljaren endast om felet är väsentligt och visas ha sin grund i vårdslöshet på säljarens sida. För angivna ansvar gäller i lag föreskriven allmän preskriptionstid från den dag varan levererats.

Reklamerad vara skall hållas tillgänglig för säljarens undersökning.

Reklamerar köparen och det visar sig inte föreligga ett fel som säljaren ansvarar för, och om köparen borde ha insett detta, har säljaren rätt till skälig ersättning för nedlagda kostnader.

Säljaren skall utan oskäligt dröjsmål efter reklamation, utan kostnad för köparen, avhjälpa felet genom ersättningsprodukt.

Säljaren har inte något ansvar för fel eller skada utöver vad som föreskrivs i ovanstående punkter. Detta gäller varje förlust felet eller skadan kan orsaka som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust.

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss