Cart00 kr

Lingbo

Att göra fönster är ett hantverk som tar lång tid att lära sig.

På den lilla fönsterfabriken i Lingbo har vi gedigen kunskap om gammal hantverkstradition och modern fönsterproduktion. Börja din egen tradition här.

När du har beställt ditt fönster eller fönsterdörr tar 30 par händer vid och formar det. Vi tillverkar ditt fönster i speciellt utvalt virke av bästa kvalitet och enligt den vackra Hälsingetraditionen, på samma sätt som vi alltid har gjort. Vårt dagliga arbete grundar sig på årtionden av samlad kunskap om trä och naturens olika effekter. Vi använder händerna, traditionerna och levande material när vi bygger fönster som förr: hållbara, äkta och starka.

Självklart handkittar vi och förser ditt fönster med tidstypiska detaljer som spröjs, fönsterhakar och vädringbeslag. Önskar du en fri form och färgat glas går det också bra. Du väljer. Hos oss är nästan allting möjligt. Läs mer...

1 Produkt

 

Lingbo miljö

 

Kvalitet & miljö

För oss kommer omsorgen om miljön naturligt. Trä är ett naturligt och förnyelsebart material. Lingbo Kulturfönster tillbringar många år i skogen innan tallen tas ned och förs vidare till fabriken. Ett växande träd tar upp omkring ett ton koldioxid för varje kubikmeter trä som bildas. Lingbo Kulturfönster har lång livslängd, men när ett fönster väl är uttjänt går träet att återvinna till energi.

 

Hantverksmässig tillverkning utan lösningsmedel

I vår vardag är miljöarbetet en självklar del, det är av största vikt att bidra till en hållbar natur och en ansvarsfull arbetsmiljö. Det är en av anledningarna till att vi under de senaste två decennierna arbetat med vattenburen färg och impregnering, vilket inte är så vanligt i Sverige. Även vårt kitt är fritt från lösningsmedel och silikon. Det är bra både för oss människor och miljön.

Lingbo Kulturfönster har lång livslängd

Ett fönsters livslängd är givetvis alltid beroende av skötsel och underhåll, men Lingbo Kulturfönster har de bästa förutsättningarna för ett långt och friskt liv tack vare det fina virket och den hantverksmässiga tillverkningen. Med händerna tillverkar vi fönster som inte behövas tas ut.

Stamblock av tall för högsta kvalitet

Lingbo Kulturfönster håller hög kvalitet tack vare vår omsorg i valet av virke, konstruktion och behandling. Våra fönster tillverkas av stamblock, precis som i äldre tider. Stamblock är de finaste rotstockarna av furu som används när kvalitetskraven är som högst. En av de viktigaste faktorerna i valet av stamblock är att beståndet är tillräckligt gammalt. Den totala åldern i beståndet ska vara över 100 år för att kvistarna ska ha hunnit övervallas, det vill säga att såren efter kvistarna har täckts med ved.

Trä från stamblock är friskt, fullmoget och tätvuxet, vilket gör det formstabilt och hårt. Träet har god beständighet mot röta men vi skyddar fönstret ytterligare med impregnering.

Vi är miljöcertifierade enligt standard SS-EN ISO 1300:2004 och vårt kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001. Det betyder att kvalitetsmålen är tydliga och mätbara. Det betyder också att vi ständigt söker nya förbättringsmöjligheter.

 

Garanti

Garantiåtagande

Lingbo Kulturfönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av nedan stående garanti. Härutöver tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande regelverk*.

Garantiförutsättningar

För att nedanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsättes att den av Lingbo Kulturfönster utfärdade monterings- och skötselanvisningen noggrant efterföljs. Lingbo Kulturfönster ersätter inte skada som uppkommit på grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som inte initierats av Lingbo Kulturfönster. Kontrollmärket får ej avlägsnas eller målas över.

Produktgaranti

Lingbo Kulturfönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:

10 års garanti

• På fönstret/fönsterdörrens funktion

• Mot kondens mellan glasrutor

• Mot rötskador i virket, vid ytbehandlade produkter från fabrik

 

Vår historia

I vår fönsterfabrik i Lingbo förenar vi gammal hantverkstradition med modern teknologi och fönsterproduktion. Här arbetar ca. 30 mångkunniga hantverkare med att tillverka Lingbo Kulturfönster. Men allt började redan 1894 när Finnés Snickerifabrik etablerades i Lingbo.

Finnés Snickerifabrik drev ett sågverk, hyvleri och snickerifabrik och startade i slutet av 1950-talet också en yrkesskola. Sedan dess har ägarna och verksamheten varierat fram till 1992 när Lingbo Snickeri bildades. Svenska Fönster, som till en början beställde kulturfönster av Lingbo Snickeri, tog över verksamheten 2007 och drev den sedan i över 10 år. I januari 2019 bröt sig Lingbo Kulturfönster loss från Svenska Fönster och företaget bedrivs idag i egen regi.

Lingbo historia - händer som jobbar med fönster

Hantverk från igår, teknologi från idag

Idag är fabriken i Lingbo specialiserad på kulturfönster. Fönster som binder familjer samman generation efter generation. Vi använder gamla hantverkstraditioner och modern teknologi för att göra fönster som för kulturarvet vidare. Den stora skillnaden jämfört med förr är att fabriken i Lingbo är modernt utrustad med 2000-talets teknologi jämte traditionellt hantverkskunnande. Processerna är desamma men maskinparken byts ut allt eftersom för att ytterligare höja effektiviteten och kvaliteten. På så sätt får vi ännu mer tid över till hantverket.

Lingbo historia - hängande fönster

Gediget hantverk att vara stolt över

Att göra fönster är ett hantverk som tar lång tid att lära sig. På fabriken i Lingbo arbetar ca. 30 personer med gedigen kunskap om gammal hantverkstradition och modern fönsterproduktion. Traditionerna, kunskaperna och stoltheten förs vidare från generation till generation av hantverkare.

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss