Cart00 kr

Gustavsberg Rörsystem

MA-SYSTEM®

Beprövat avloppssystem som ger hög boendekomfort. Hanterar bland annat högt ställda krav för brand, ljud, termiska egenskaper etc.

VRS-SYSTEM

Tryckrörssystem vid installation av vatten- och avloppssystem, rörsystem för snöanläggningar, brandvattenledningar.

ÖVRIGT GJUTJÄRN

Golvbrunnar och spygatter.

  Läs mer...

114 Produkter

 

MA-SYSTEM® är ett beprövat avloppssystem i gjutjärn med en skyddande ytbehandling, som bland annat klarar de högsta kraven för brand- och ljudegenskaper.

 

Med gedigen erfarenhet och kompetens har vi ständigt utvecklat vårt inomhusavloppssystem MA-SYSTEM®. Avlopssystemet är anpassat för dagens krav samt förberett för morgondagens ännu högre krav. Genom att välja MA-SYSTEM® väljer du en lösning som gör skillnad både idag och i framtiden.

Detta i kombination med en bevisad livslängd där byggnationer från 1700- och 1800-talet, som bron över engelska floden Severn i Shropshire och de världsberömda gjutjärnshusen i Soho, New York, är exempel på styrkan i gjutjärnsmaterialet då systemen än idag är i bruk. Materialets egenskaper gör det idag till ett självklart materialval i avloppssystem där kraven är som högst. Detta oavsett om staden heter Berlin, Paris, New York, Tokyo, Buenos Aires, Oslo eller Stockholm.

Ett beprövat tryckrörssystem, i segjärn, som klarar högt ställda krav på ledningstryck och hanterar hög extern belastning. Flexibilitet i skarvar vid temperaturvariationer, med avvinklingsmöjligheter upp till 5° vid rörläggning.

 

Enkel installation 

Den unika fogmetoden med låselement gör VRS-SYSTEM till ett mycket säkert tryckrörssystem som är enkelt och snabbt att installera. Man behöver varken specialverktyg, behöver inte svetsa och behöver inte heller någon speciell utbildning. 

Diffusionstäthet

Diffusionstätheten ger en säker transport av ditt vatten och hindrar föroreningar och smakämnen från att ta sig igenom rörväggen.

Bevisad livslängd

Detta, kombinerat med en bevisad livslängd, gör segjärn till ett självklart materialval vid högt ställda krav.

Golvbrunnar och spygatter tillverkade i gråjärn. Exempel på effektiva användningsområden är pannrum, garage och liknande utrymmen där produkten kan gjutas in. De är inte avsedda att användas i lätta golvkonstruktioner.

 

Fakta - Golvbrunnar

Golvbrunnar levereras utan sil och lock.

Ytbeläggning i svart epoxi, både in- och utvändigt, för ett starkt korrosionsskydd.

 

Fakta - Spygatter

Spygatter levereras med silarna fastskruvade med två skruvar. Spygatter kännetecknas av att de har mycket stor avledningskapacitet för vatten.

Förhöjningsringar till spygatterna finns som tillbehör.

Ytbeläggning i svart epoxi, både in- och utvändigt, för ett starkt korrosionsskydd.

 

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss