Cart00 kr

Fresh

Med Fresh hjälp kan du ofta på egen hand lösa många av dina ventilationsproblem. Men för att kunna välja rätt lösning och produkt är det viktigt att du vet vilken typ av ventilation du har i din bostad: självdragmekanisk frånluft eller mekanisk tilluft/frånluft. God ventilation bygger också på att du tittar på hur luften cirkulerar i hela bostaden: luft inluft ut och den ofta bortglömda luften som rör sig mellan rum. Läs mer...

2 Produkter

 

Tilluft, frånluft och självdrag - så fungerar ventilation i din bostad

 

Ventilationen i din bostad har en huvuduppgift. Den ska sörja för att fukt och föroreningar som alstras i ditt hus ska tas bort och ersättas med ny, frisk luft. För att detta ska fungera optimalt måste ett samspel ske emellan tre olika komponenter: tilluft, frånluft och luft som rör sig mellan rum.

 

Olika ventilationstyper

Självdrag

Ventilation med självdrag är vanligt i hus byggda innan 1970-talet. Principen bygger på skillnaden mellan inne- och utetemperatur och fungerar därför väldigt olika beroende på årstid. Husrenovering, tilläggsisolering, byte av värmesystem och byte av fönster, kan också påverka ventilation som bygger på självdrag negativt.

Problem och förslag på lösning i bostäder med självdragsventilation:

För dålig luftväxling under den varma årstiden

Ofta kan självdraget då behöva förstärkas med frånluftsfläktar.

Dålig cirkulation mellan rum

Otillräcklig cirkulation mellan rum, det vi brukar kalla överluft, avhjälps oftast med friskluftsventiler och/eller ventilationsgaller.

 

Mekanisk frånluft

Ventilation med mekanisk frånluft är vanligt i hus från 1980 och framåt. Principen är densamma som självdrag med skillnaden att du drar ut luften mekaniskt med hjälp av fläktar. Fläkten är kopplad till ett kanalsystem och kan vara placerad på vinden, i spiskåpan eller i en huv ute på taket.

Problem och förslag på lösning i bostäder med mekanisk frånluftsventilation:

Torr eller ofräsch luft

Ofta beror dessa problem på att det är för få friskluftsventiler installerade i rummen. Ibland kan även inställningen av befintliga fläktar behöva ses över.

 

Mekanisk tilluft/frånluft

Ventilation med mekanisk tilluft/frånluft är vanligt i hus från 1980 och framåt. Ett mekaniskt till/frånluftssystem med värmeväxlare för värmeåtervinning, tillsätter och tar ut exakt rätt mängd luft i bostaden. Du får ett bra inneklimat med ventilation i perfekt balans och du kan dessutom göra en energibesparing på upp till 8 000 kWh/år*.

(*källa: energimyndigheten)

Problem och förslag på lösning i bostäder med mekanisk frånluftsventilation:

Dålig luft eller otillräcklig cirkulation

Om det uppstår problem trots att ett mekaniskt ventilationssystem är installerat i bostaden, kan inställningarna för anläggningen behöver ses över. Var också noga med regelbundna filterbyten och rengöring av kanaler.

 

Luftens väg i bostaden

Tilluft

För att du, din familj och ditt hus ska må bra behöver frisk luft komma in i bostaden.  I de allra flesta fall räcker det med att du installerar lämpligt antal friskluftsventiler för att undvika problem med torr och ofräsch luft. En bra tumregel är att  du monterar en friskluftsventil i varje sovrum  och två i vardagsrum/allrum.

Friskluftsventiler från Fresh är konstruerade för att ta in rätt mängd filtrerad luft utan att ge obehagligt drag. Komplettera gärna ventilerna med tillbehör som skyddar mot ex. pollen och buller. De vanligaste typerna av friskluftsventiler är väggventiler och fönsterventiler.

Väggventiler

Installationstips

• Montera ventilen högt upp på väggen, cirka 10 cm under tak.

• Använd gärna våra hålsågar för enklare håltagning.

• Gör håltagningen med några graders lutning utåt så att eventuellt

   kondensvatten inte rinner in i bostaden.

• Är du osäker så kontakta alltid fackman.

 
   

Placering vid element

   

Placering vid golvvärme

Fönsterventiler

Fresh har fönsterventiler för både inåtgående och utåtgående fönster.

Installationstips

• Montera alltid ventilen i fönstrets övre karm.

• Använd borrmallen på kartongen. Har du flera fönster kan det vara värt

  att köpa en borrmall i stål.

• Minimera sprickbildning vid borrning genom att fästa en träregel på motsatta

  sidan så att borren går igenom både karm och regel.

• Vid montering i fönsterbåge var försiktig så att inte glaset skadas. Är fönstret

  av tvåglastyp/kopplat så sätt en dammtätlist mellan bågarna runt håltagningen

  för att undvika kondens mellan glasen.

 

Frånluft

Frånluftsfläktar

Frånluftsfläktar kan vara en fläkt på vinden, i spiskåpan, ute på taket kopplat till ett kanalsystem eller en badrumsfläkt i ett våtutrymme. Gemensamt är att de hjälper till att ta ut den förbrukade luften ur bostaden.

I hus med självdragsventilation behövs det ofta förstärkning med badrumsfläktar i våtutrymmen som bad, tvätt och dusch. Tänk på att välja en fläkt med fuktstyrning i dessa utrymmen.

Installationstips

Fresh fläktar kan monteras i både vägg och tak.

• Montera aldrig på en kanal som redan används till en annan fläkt!

• Använd alltid behörig installatör för elmontage.

• Vid montering i yttervägg (ej takmontage) rekommenderar vi alltid

  kallrasskydd

• Använd täckplatta vid överdimensionerade hål.

 
   

Placering vid bad

   

Placering vid dusch/bad

Kanalfläktar

I vissa fall finns det ingen given plats för montage av frånluftsfläkt. Då kan det vara aktuellt att bygga in en kanal som leder ut luften från bad eller våtutrymmet. Fresh tillhandahåller även fläktar för montage i kanalsystem.

Installationstips

• Ljuddämpa före och efter kanalfläkten eller vid varje till- och frånluftsventil.

• Isolera alltid kanaler i kalla utrymmen för att undvika kondens!

 

Luften mellan rum och värmeflyttning

Man talar om tilluft och frånluft, men glömmer ibland luften som rör sig mellan rum. Den kan röra sig via en öppen dörr, galler/ventil i taket eller en springa nere vid tröskeln. Luftväxlingen mellan rum är också viktig när det gäller att distribuera överskottsvärme från ett rum till övriga delar i bostaden.

Ventilation mellan rum

Om inte luften kan röra sig mellan rummen fungerar inte ventilationen och det kan ibland vara orsaken till att man har dålig luft i ett rum trots att man installerat en tilluftsventil eller en badrumsfläkt. Ofta löser man problem med dålig överluftscirkulation genom att installera kanalfläktar eller överluftsdon.

 
   

Luftens rörelse i en väl ventilerad bostad.

Flytta värme mellan rum

Fler och fler installerar braskamin eller luftvärmepump som komplement till övrig uppvärmning. Problemet är att värmen ofta stannar i samma rum. Lösningen kan vara att installera en så kallad värmeflyttare, som hjälper till att fördela överskottsvärmen till angränsande rum.

 

Bättre ventilation är bara ett sätt att få mer ut av varje värmekrona. Genom att installera någon av Fresh värmeflyttare eller kanalfläktar, tar du vara på värmen som finns i huset.

Installationstips

• Använd ventilationskanaler och kanalfläktar om du behöver flytta

  värmen mellan flera utrymmen i bostaden.

• Ljuddämpa före och efter kanalfläkten eller vid varje till- och

  frånluftsventil.

• Isolera alltid kanaler i kalla utrymmen för att undvika kondens!

 
   

Fördela överskottsvärmen från ett rum till ett annat.

Genom att flytta värmen mellan flera rum, utjämnar du temperaturskillnaderna och får ett behagligare inomhusklimat i hela huset.

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss