Cart00 kr
-23%

Värmepump Nibe F1255 1,5-6kw

A+++
104 439 kr
Lägg i varukorg
Lagervara, beräknad leverans 1-3 vardagar
Slut i lager. Levereras så snart Nibe kan leverera.
.
 Från 69kr i frakt. Frakt för ditt köp framgår i kassan
 Få tillbaka pengarna vid retur inom 14 dagar*
 Ring, chatta, maila till oss om du behöver hjälp
 Tryggt - Enkelt - Prisvärt

*Gäller ej produkter med leveranstid längre än 3 dagar (dvs beställningsvaror)eller produkter som anpassats efter kundens beställning

Slut i lager. Levereras så snart Nibe kan leverera.
ProduktbeskrivningSpecifikationer

Markvärmepump / Ground Heat Pump / Bodenwärmepumpe

 • Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.
 • Mjukvarustyrda cirkulationspumpar som förser värmepumpen och värmesystemet med för driftfallet anpassat flöde.
 • Minimala driftskostnader, kompressorn varvar upp/ner efter rådande värmebehov.
 • Högt temperaturområde.
  – Framledningstemperatur 65 °C
  – Returledningstemperatur 58 °C
 • Inbyggd klocka med realtidsfunktion för bland annat schemaläggning av förändring av varmvatten- och inomhustemperaturen.
 • Möjlighet att med hjälp av NIBE Uplink styra komforten i bostaden oavsett var du befinner dig.
 • Enkelt att ta ut kylmodulen.

NIBE F1255 är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus.

Värmepumpen anpassar sig automatiskt till det effektbehov huset har under året. När det krävs mer värme och varmvatten ökar den effekten, när det behövs mindre går den ner på lågvarv.

Resultatet är optimal besparing eftersom pumpen alltid har rätt prestanda året om.

Båda lågenergicirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda, och köldbärarkretsen kan anslutas på valfri sida. Smutsfilter medlevereras.

Värmepumpen kan anslutas till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme En inbyggd elkassett kopplas automatiskt in vid behov. F1255 är utrustad med en varmvattenberedare på 180 liter som är isolerad med neopor (miljövänlig cellplast) för minimala värmeförluster.

F1255 är uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Alla plåtar är enkla att demontera för bästa åtkomlighet vid installation och vid eventuell service.

NIBE bergvärmepump F1255 passar utmärkt för din villa eller radhus. Genom att automatiskt anpassa sig efter ditt hus effektbehov blir resultatet maximal besparing då värmepumpen alltid har rätt kapacitet, alla dagar i veckan, och under årets alla årstider. Du kan utnyttja bergvärmepumpen till max och ansluta den till ett lågtempererat distributionssystem som exempelvis golvvärme och element. NIBE bergvärmepump F1255 är byggd av kraftig plåt och har en effektiv ljudisolering för din bekvämlighet. Bergvärmepumpen kan väljas i två olika effekter, 6kW eller 16kW, beroende på dina behov.

Nibe Bergvärmepump F1255 fick högsta betyg och står som självklar vinnare Bäst i test" i energimyndhetens bergvärmepumpstest. Denna bergvämepump finns för snabb och fri hemleverans ifrån evbutiken. Med Nibe Bergvärmepump F1255 kan du minska energikostnaden med upp till 80%.

Bipackade komponenter 

Utegivare, Strömkännare (Inv. Ø11,8 mm), Innegivare, Nivåkärl, Säkerhetsventil 0,3 MPa (3 bar), Smuts lter F1255­6 1st. R25 1st. R20 F1255­16 1st. R32 1st. R25 

 • Höjd (mm): 1800
 • Bredd (mm): 600
 • Djup (mm): 620
 • Vikt (kg): 220, 245
 • Volym Beredare (l): 180
 • Kapacitet varmvatten 40 °C (l): 240
 • Köldmediemängd (R407C): 1,2 / 2,2 kg

 

English

 • Optimum annual heating factor thanks to the inverter-controlled compressor.
 • Software-controlled circulation pumps that provide the heat pump and heating system with customized flow for operation.
 • Minimum operating costs, the compressor turns up / down depending on the current heat demand.
 • High temperature range: Flow temperature 65°C, return temperature 58°C
 • Built-in clock with real-time function for planning changes in hot water and indoor temperature.
 • Possibility to control the comfort of your home with NIBE uplink wherever you are.
 • Simply remove the cooling module.

The NIBE F1255 is a complete heat pump for heating villas and townhouses.

The heat pump automatically adapts to the electricity needs of the house during the year. If more heat and hot water is needed, it increases the power, if it is less needed, it goes into the low curve.

The result is an optimal saving, because the pump always has the right performance all year round.

Both low-pressure circulating pumps and flexible hoses are installed, and the refrigerant circuit can be connected to each side. Contain dirt filter.

The heat pump can be connected to any low-temperature distribution system such as radiators, convectors or underfloor heating, if necessary, a built-in electrical cassette is automatically connected. The F1255 is equipped with a 180 liter water heater insulated with Neopor (environmentally friendly cell plastic) for minimal heat loss.

The F1255 is built on a sturdy frame with heavy duty panels and effective soundproofing for best comfort. All panels are easy to disassemble to ensure the best accessibility during installation and maintenance.

The NIBE Mountain Heat Pump F1255 is ideal for your villa or townhouse. By automatically adjusting to the power requirements of your home, you save maximum savings, as the heat pump always has the right capacity, on all days of the week and all seasons. You can use the mountain heat pump to the maximum and connect it to a low-temperature distribution system such as floor heating and elements. The NIBE heat pump F1255 is made of sturdy sheet metal and has an effective soundproofing for your comfort. The Bergwärmepumpe can be selected in two different effects, 6 kW or 16 kW, depending on your needs.

The Nibe Mountain heat pump F1255 has been awarded the highest rating and is of course the test winner in the mountain heat pump test of energy production. These stone pumps are available for fast and free delivery from the store. With the Nibe Mountain heat pump F1255 you can reduce energy costs by up to 80%.

Packaged components

Output sensor, current sensor (Inv. Ø11.8 mm), internal sensor, level vessel, safety valve 0.3 MPa (3 bar), Smuts Filter F12556 1st. R25 1 .. R20 F125516 1. R32 1. R25

 • Height (mm): 1800
 • Width (mm): 600
 • Depth (mm): 620
 • Weight (kg): 220, 245
 • Volume of Beredare (l): 180
 • Capacity of hot water 40 ° C (l): 240
 • Coolant quantity (R407C): 1.2 / 2.2 kg
Varumärke: Nibe

Artikelnummer:
6247117


Andra har även köpt
Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss