Cart 0 0 kr

Tryckkärl

För att en pumpanläggning ska fungera bra krävs ett tryckkärl mellan brunnen och husets förbrukning. Ska jag ha en hydrofor eller hydropress? Läs mer...

40 Produkter

 

Hydroforer

En hydrofor har en relativt enkel konstruktion. Tryckkärlet är en stor behållare där vatten går in från en sida och ut från den andra. Den vanligaste hydroforstorleken till ett hushåll är 150 liter. Hydroforer har ett vattenståndställ. Varje gång det öppnas för vattnet i huset försvinner en liten mänd luft från tanken och man kan därför bli tvungen att fylla på med luft en gång imellan. När pumpen nått sitt frånslagstryck ska vattennivån i nivåröret/vattenståndstället vara strax över mitten. Tillsätter du mer luft sänks nivårn och tappar du ut luft höjs vattennivån.

Beroende på vattenkvaliteten bör man överväga vilket material som man väljer på hydroforen. Glasfiber är lämplig vid bräckt eller aggresivt vatten. Rostfria (syrafasta) hydroforer och galvaniserade är de mest beprövade tankarna. Det finns glasfiber hydroforer med automatisk avluftning vilket är bra om du har svavelväte i vattnet.

Fördelar med hydroforen är att den har få rörliga delar och håller länge. I Hydroforen får man även naturlig kontakt med luft när vattnet passerar, detta är positivt när vattnet skall behandlas från bl.a. järn och svavelväte.

Nackdelen med hydroforer är deras storlek och att priset oftast är något högre.

hydrofor

Hydropresser

En hydropress kallas också för en membrantank och blir allt vanligare i de svenska hushållen. Den vanligaste storleken är 60 liter. I en hydropress kommer vattnet aldrig i kontakt med luften eftersom det ligger i en gummiblåsa/membran. En hydropress har som regel bara en ingång som används både för ingående och utgående vatten.

En stor fördel är att standardstorleken för en hydropress är mindre än hälften av storleken på en standard hydrofor, vilket gör att de kräver mindre plats. Det försvinner inte luft från hydropressen i samma utsträckning som från hydroforen vilket gör att det inte ska fyllas på luft för att hålla rätt nivå. Priset är också lägre för en hydropress än en hydrofor.

Vattnet kommer aldrig i kontakt med luft vilket är en nackdel om vattnet behöver rensas från t.ex. järn och svavelväte. Membranet ska bytas ut med jämna mellanrum.

hydropress

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss