Cart00 kr

Traryd

Märkligt nog ställer moderna hus större krav på både hantverk och snickare. Dagens fönster ska släppa in ljus och hålla kvar värmen. De ska också vara tysta. Med andra ord måste de vara täta. Täta fönster ställer större krav både på material och personal. Där man en gång mätte i centimeter, mäter man idag i millimeter. Vi gillar utmaningar. Vi vet att ju större krav beställaren har, desto bättre klarar vi oss i konkurrensen. Läs mer...

 

De vanligaste frågorna

Här finns svaren på de vanligaste frågorna!

 

Hur rengör man glaset vid fläckar?

Vid svåra fläckar som inte går bort med vanlig rengöring av fönstren rekommenderas att du använder putsmedel för keramiska spishällar.

Kan jag efterbeställa spröjs?

Absolut! Vi har ett formulär som man fyller i och lämnar till sin återförsäljare av våra produkter så hjälper denne till med att beställa spröjsen.

Kan jag beställa reservdelar till mina fönster?

Självklart! Ta kontakt med oss genom att klicka här.

Jag vill ha en offert. Hur gör jag?

Ta kontakt med oss genom att klicka här.

Vill du ha en offert på både produkter och montage kan du vända dig till en snickare som monterar våra produkter för en sådan offert.

Jag vill göra en felanmälan. Hur gör jag då?

Är det något fel på din produkt ska du ta kontakt med oss genom att klicka här.

Jag får inte bort etiketten som sitter i karmen. Hur ska jag göra?

Så bra. Det är nämligen QR-koden. Det är fönstrets identitetshandling som inte ska tas bort.

Vilket färgnummer har standardfärgen vit?

Den heter NCS s 0502-Y och har glansvärde 30. 

Varför blir det imma på mitt fönster?

Om du får kondens på utsidan av dina fönster på höstkanten är det faktiskt ett gott tecken. Det visar att fönstren är välisolerade och energisnåla. Kondens bildas nämligen när fönsterglasets yta är kallare än den omgivande luften. Det inträffar under klara nätter, främst under augusti till november. Då är värmeutstrålningen från fönstret mot himlen stor, vilket beror på himlavalvets låga temperatur. Man kan se samma fenomen på bilrutor som kan frysa på under klara nätter trots att temperaturen inte ligger under nollstrecket. Kondensen försvinner i morgonsolen och är inte skadlig för fönstret.

Imma på insidan av fönstren är däremot inte önskvärt, då fönstrets insida inte är designad för att klara väta på samma sätt som fönstrets utsida.

Om det uppstår kondens på insidan vid enstaka tillfällen när det är omkring -15 grader eller kallare behöver du inte vara så orolig. Men om imma uppstår även vid varmare temperaturer behöver du vidta åtgärder som motverkar imman. Invändig imma avhjälps i första hand genom att öka värmen och ventilationen i huset. Invändig imma betyder nämligen inte att det är något fel på fönstret. Om orsaken till imman inte är att det är för låg värme eller för dålig ventilation kan det vara fönstrets placering i fasaden som gör att imman uppstår. Det är nämligen så att ju längre ut i fasaden som fönstret sitter desto mer kyls det av uteluften. Då blir det svårare för inneluften att värma upp glaset, i synnerhet om det är djupa fönstersmygar på insidan.

Vilka mått kan ni tillverka fönster i?

Du får designa dina fönster från oss med färg, form och storlek. Standardmåtten för våra olika produkter kan du se när du väljer mått på ett av våra fönster.

 

Montera fönsterdörr

Montera Traryd altandörr

När du väl har köpt ny fönsterdörr så är det dags att montera den också, oavsett om du gör jobbet själv eller anlitar en yrkesman kan det vara bra att veta hur det går till.

 

Det här behöver du

 1. Klossar
 2. Kilar
 3. Vattenpass
 4. Karmhylsa*
 5. Hammare
 6. Drev
 7. Skruvdragare

Karmhylsor ska förmonteras innan karmen lyfts in.

Så här monterar du din nya altandörr

1. Karmen ska placeras på klossar av hårt och fuktbeständigt material. Klossarna bör vara kortare än karmens djup och placeras mitt under karmhöjderna, cc mått mellan klossarna 400 mm. Kontrollera att tröskeln ligger helt i våg.

2. Kila fast karmen så att gångjärnssidan inte kan röra sig i höjdled.

3. Justera karmen så att karmsidorna är lodräta, både mot vägg- och rumssidan.

4. Skruva ut de förmonterade karmhylsorna mot vägg. OBS! Karmhylsan får ej dras så hårt att karmen böjer sig.

5. Kontrollera så att karmen sitter i lod, och ej lutar in eller ut. Justera vid behov.

6. Montera fästskruvarna.

7. Häng in dörrbladet, justera karmen med hylsorna vid behov.

8. Kontrollera att springan mellan karm och dörrblad upptill är mindre på lås- än på gångjärnssidan. Se vår medskickade monteringsanvisning.

OBS!

Sido- och överhängda produkter är förberedda för extra förankringsskruvar genom gångjärnen. För att erhålla en god funktion samt rätt justeringsmöjligheter så skall förankringen göras i samband med montaget. Skruven ska vara tillräckligt lång för att nå ända in i väggkonstruktionen. Slutfixeringen förhindrar rörelser i karmens yttre del och förebygger framtida justeringsbehov. På fönsterdörrar monteras förankringsskruvarna i de två övre gångjärnen. På överhängda produkter monteras förankringsskruvar i de yttre gångjärnen.

Montera fönster

Montera Traryd fönster

När du väl har köpt nya fönster så är det dags att montera dem också, oavsett om du gör jobbet själv eller anlitar en yrkesman kan det vara bra att veta hur det går till.

 

Det här behöver du

 1. Klossar
 2. Kilar
 3. Vattenpass
 4. Karmhylsa*
 5. Hammare
 6. Drev
 7. Skruvdragare

Karmhylsor ska förmonteras innan karmen lyfts in.

 

Så här monterar du dina nya fönster

1. Kontrollera först att väggöppningen är ca 15-30 millimeter större än fönstret. Vi rekommenderar att fönstret placeras så nära väggens varma del, det vill säga så nära insidan som möjligt. En spalt mellan eventuellt element och fönsterbräda rekommenderas. Sidohängda fönster måste monteras med en stabil förankring, gångjärnssidan ska alltid monteras in mot väggkonstruktionen/väggregeln.

2. Lyft ur bågen ur karmen (gäller inte vrid- och sideswingfönster). Fixera två stödklossar (i öppningens över- och undersida) och två bärklossar nedtill, max 50 millimeter från väggöppningens sidor. Justera klossarna med vattenpass. Kom ihåg att klossa under lodräta poster.

3. Placera karmen på klossarna. Använd ett vattenpass för att kontrollera att fönstret är i våg. Kila karmen i hörnen, från in- och utsidan. Se till att kilarna inte täcker de förborrade karmskruvhålen som är till för infästning med justerbar karminfästning (gäller ej 1+1 fönster). Slå inte i kilarna för hårt så att karmens sidor buktar inåt.

4. Väg av karmen med vattenpass. Glöm inte att kontrollera att karmen är i lod och varken lutar inåt eller utåt.

5. Fäst karmen i de övre och nedre förborrade hålen.

6. Ta bort kilarna vid karmens sidostycken, men lämna kvar klossarna under karmens bottenstycke. Väg av med vattenpasset igen. Justera vid behov och montera resten av karminfästningarna i sidorna.

7. Kontrollera att öppningsmåttet upptill, på mitten och nertill är lika. Häng på fönsterbågen och kontrollera att den går lätt att öppna och stänga. Justera karminfästningen om det behövs. Kontrollera att springan mellan karm och båge upptill är mindre på lås- än på gångjärnssidan.

8. Dreva mellanrummet mellan fönsterkarmen och väggen. Packa inte för hårt för då kan karmen bågna. När drevmaterialet är på plats täcker du med en bottningslist på insidan. Lägg sedan en luft- och diffusionstät mjuk fog ovanpå bottningslisten. Skyddet mot utsidan ska vara vindtät men inte diffusionstät, den ska ”andas”. Använd drevningsmaterial som tillåter efterjustering. Används fogskum ska det vara av sådan kvalitet att efterjustering tillåts. Funktionsproblem som uppstått där fogskum som inte tillåter efterjusteringar använts, regleras inte av tillverkaren.

 

OBS!

Sido- och överhängda produkter är förberedda för extra förankringsskruvar genom gångjärnen. För att erhålla en god funktion samt rätt justeringsmöjligheter så skall förankringen göras i samband med montaget. Skruven ska vara tillräckligt lång för att nå ända in i väggkonstruktionen. Slutfixeringen förhindrar rörelser i karmens yttre del och förebygger framtida justeringsbehov. På fönsterdörrar monteras förankringsskruvarna i de två övre gångjärnen. På överhängda produkter monteras förankringsskruvar i de yttre gångjärnen.

 

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss