Cart00 kr

Laddomat

Laddomat är termiska laddkoppel som ger enkel och säker inkoppling och perfekt laddning av ackumulatortanken. Tack vare effektiv hetvattensreglering, kan Laddomat ha en högre öppningstemperatur vid höga panneffekter jämfört med andra liknande produkter. Läs mer...

16 Produkter

 

Produktfördelar

Längre livslängd

Med Laddomat i ditt system ökar du pannans livslängd. Tack vare att Laddomat kyler pannan med förvärmt returvatten, minskar korrosion i pannans bottendel drastiskt. Många panntillverkare lämnar dessutom längre garanti på pannan om Laddomat ingår i värmesystemet.

Produktfördelar

Bättre ekonomi

Ett system utan tank (direktsystem) måste startas flera gånger per dygn för att hålla värmen, vilket leder till högre ved/pelletsförbrukning. Med en ackumulatortank tillsammans med Laddomat installerat i ditt system, kan du spara upp till 50% i kostnader.

Produktfördelar

Högre komfort

En ackumulatortank fungerar som en buffert och mellanlager för det vatten som pumpas runt i värmesystemet. Pannan värmer upp vattnet i tanken och det varma vattnet levereras sedan ut till förbrukarna. Med en ackumulatortank blir det långt mellan eldningstillfällena.

Produktfördelar

Miljövinster

Med en ackumulatortank tillsammans med Laddomat behöver du inte elda lika ofta som när pannan är kopplad direkt till värmesystemet. Du utnyttjar energin som bränslet innehåller betydligt bättre och skapar optimala förutsättningar för miljövänlig eldning.

 

Historia

Det var 1951 som Assar Thomasson startade en rörledningsfirma i Marbäck. Som de flesta rörinstallatörer funderade han på olika sätt att förbättra och utveckla produkter inom rörbranschen. Resultatet blev företaget BT-ventiler, som tillverkade den s.k. Vacuumklippventilen, vilken förhindrade efterdropp vid munstycket på oljebrännare. 

En annan produkt var Termoshunt, som reglerade framledningstemperaturen med hjälp av en bimetall, vilken styrdes av en vätskefylld bulb placerad utomhus. 

1981 startades Termoventiler AB med inriktning på att utveckla och sälja ventiler och automatik för ackumulerande värmesystem under varumärkena Laddomat® och Thermomatic.

Efter väl förrättat värv gick Assar Thomasson i pension och lämnade över till sonen Anders som vidareutvecklade företaget och produkterna. 1998 flyttade verksamheten till nya ändamålsenliga lokaler i egen fastighet på Nolhagavägen i Marbäck i natursköna Ulricehamns kommun, där alla företagets produkter tillverkas.

År 2006 sålde Anders Thomasson företaget till Pomonagruppen – en stark och långsiktig industriell ägare som ägs av familjen Rapp.

Från och med 2017 ingår Termoventiler i en ny företagsfamilj, Debe Flow Group, som har samma starka ägare som vi har, nämligen Pomonagruppen. Detta är ett naturligt steg för Termoventiler då vi på senare år utvecklat företaget från att vara en komponentleverantör till att även vara en systemleverantör inom vattenburna värmesystem. Detta segment är något som är nära besläktat med det som Debe Flow Group arbetar med idag. Debe Flow Group är ett helsvenskt bolag som tillverkar produkter och tjänster till geoenergi och vattenbrunnar.

Termoventiler AB står nu mycket väl rustat att möta framtiden, både när det gäller finansiell ställning och produktutveckling. Tillsammans med Debe Flow Group kan vi nu driva Termoventiler vidare mot nya nivåer.

Termoventiler sysselsätter idag ca 15 anställda i Sverige och har även ett helägt dotterbolag i Tyskland (TV Termoventiler GmbH). Vi tillverkar våra produkter i fina och ändamålsenliga lokaler som byggts ut de senaste åren för att rymma den expansion som företaget befinner sig i. Vi är representerade i ett flertal olika länder genom agenter och panntillverkare som använder våra produkter.

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss