Cart 0 0 kr

Murar, Block och Stolpar

Det finns en mur för varje anläggning, ett murblock för varje smak och en design för varje önskemål. Hemmatema.se erbjuder ett brett sortiment av murar och murblock vilket ger spelrum för specialanpassade lösningar som passar i alla miljöer. Här finns system av murblock som stöttar, markerar och binder samman skilda rum till en väl fungerande utomhusmiljö. Rätt mur - med rätt murblock - på rätt plats!

4 Produkter
Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss