Cart00 kr

Din trygghet - garantier

 

Garantier

Utöver de rättigheter du som konsument har genom Konsumentköplagen och Distans- och hemförsäljningslagen omfattas vissa varor av produktgaranti från leverantören. Vid fel som täcks av garantin ska varan repareras utan kostnad för dig. Vi använder oss av en mängd olika serviceställen beroende på leverantör och typ av produkt. Kontakta oss så hjälper vi dig se till att varan skickas till rätt serviceställe. Vid vissa unika tillfällen ser vi till att en reparatör skickas ut för hembesök. Om en reparatör skickas ut i anmälda garantiärenden och inga fel kan konstateras måste vi via våra leverantörer debitera dig de kostnader som eventuellt uppstår. Detta gäller även i de fall då du orsakat skadan själv som vid till exempel felmontering eller handhavandefel. Kom ihåg att spara fakturan då den fungerar som garantibevis. Om betalning skett genom något av våra andra alternativ måste du istället spara kvittot som du får via e-post i samband med att din vara levereras, den fungerar i dessa fall som garantibevis. Garantitiden varier för olika produkter, varmed vi hävisar till respektive tillverkares garantivillkor för respektive produkt. Garantifrågor i övrigt anmäls till HemmaTema.

 

Kalkutfällningar på betongvaror

Ibland kan man se vita utfällningar på betongprodukter. Detta är en naturlig del av betongens härdningsprocess och försvinner med tiden, oftast inom ca 1-2 år. Kalkutfällningar på betongprodukter är inte reklamationsgrundande. 

 

Reklamation (OBS! Läs mer under "Ångerrätter & Returer")

Om köparen påvisar att kvaliteten på levererat gods är felaktig i något hänseende ber vi kunden att kontakta vår kundservice, så vi kan se till att felet rättas till. Felplockade och felaktiga varor får inte monteras, då anses köparen ha godkänt sin leverans. Detta gäller dock inte om omständigheter gör att det först vid montering går att se att varan ifråga är felplockad. Vid dessa fall kommer vi att åtgärda felet. Vid de fall där en vara byts ut åligger det köparen att returnera det felaktiga godset till säljaren. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av HemmaTema. Boka inte hantverkare förrän ni har kontrollerat att rätt artiklar har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen.

Vid eventuella synliga eller dolda skador behöver vi, fotodokumentation på skadan. Vill ni genomföra en reklamation var vänlig kontakta vår kundservice, genom att klicka här.

Garantifrågor i övrigt anmäls till HemmaTema.

 

Service och reparation

Vissa varor, t.ex. elmaskiner, repareras av auktoriserad serviceverkstad om fel skulle uppstå. För service måste produkten skickas eller avlämnas på auktoriserad serviceverkstad. Kontakta kundservice för att få veta vilken verkstad som ska användas. 

Kvitto ska uppvisas vid inlämning hos verkstad.

Garanti gäller ej för:

  • Skador som uppstått på grund av felaktig eller utebliven service eller underhåll.
  • Skador som uppstått på grund av att bruksanvisningen inte har följts eller att produkten monterats felaktigt.
  • Om produkten använts med felaktigt bränsle, olja eller oljeblandning.
  • Normalt slitage eller förbrukningsdetaljer så som knivar, kedjor, tändstift eller filter osv.

Garantitiden är normalt 1 år för maskiner, medan fönster ofta har upp till 10 år på vissa delar och tak kan ha upp till 30 års garantitid, vissa undantag kan förekomma. Gällande garantitid för produkterna framgår vid val av respektive produkt. 

Reparation under garantitiden är kostnadsfri. Skulle felet ej omfattas av garantin tillkommer kostnad för undersökning, eventuell frakt och reparation.

Utbyte eller reparation av produkt innebär ej förlängning eller ny garantitid. 

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss