Cart 0 0 kr

Ångerrätt & returer

 

ÅNGERRÄTT

Konsument

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning, varan får inte heller vara brukad. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden. För ej uthämtade varor debiteras returkostnad om minst 20% av totalbeloppet, detta för att täcka alla våra kostnader för fel retursätt. 

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. HemmaTema.se uppmärksammar härmed Kunden att enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: "en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel". Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och/eller kundanpassas efter kundens önskemål, detta avser varor i butiken, som har mer än 3 dagars leveranstid. Ångerrätten gäller ej vid avtal 11 § punkt 4 som avser: "för en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal". Exempel på sådana varor är golv, kemiprodukter och batteri i butiken.

Ångerrätt 14 dagar gäller endast privatpersoner. Är du osäker på vilka varor som inte omfattas av ångerrätt och öppet köp ber vi dig kontakta vår kundservice, genom att klicka här.

När Du genomför beställningen och trycker på köpknappen, godkänner Du även köpvillkor vid beställning och Du samtycker till att HemmaTema.se påbörjar fullgörandet av beställningen. 

OBS! En icke lagerförd vara "en vara som har längre leveranstid än 3 dagar" som har börjat produceras enligt er beställning kan inte ändras därefter och går därmed ej att annullera.

 

Produktinformation och produktbilder

Bilder på produkterna kan vara extra utrustade och vissa andra produkter som ej ingår i köpet, produkten på bilden kan också vara en illustration och därmed inte helt exakt övrensstämma med levererad produkt i verkligheten, läs produktbeskrivning och specifikationer noggrant. 

Saknas bild, produktinformation och/eller specifikationer, kontakta vår kundservice för att försäkra dig om att produkten motsvarar dina förväntningar och/eller passar till det du skall använda den till. HemmaTema.se kan inte ansvar för felbeställningar som kunden själv gör.

 

Kalkutfällningar på betongvaror

Ibland kan man se vita utfällningar på betongprodukter. Detta är en naturlig del av betongens härdningsprocess och försvinner med tiden, oftast inom ca 1-2 år. Kalkutfällningar på betongprodukter är inte reklamationsgrundande. 

 

RETURER

Konsument

Vid åberopande av Ångerrätt gäller följande:

Meddela vår kundservice inom 14 dagar efter det att du har mottagit den vara/varor du vill returnera.

Ni har som kund rättighet att undersöka varan som ni har tagit emot innan beslut tas om eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej mer omfattande än nödvändigt då varan ska returneras i väsentligen oförändrat skick. Vi ber er att returnera varan i originalförpackning eller en likvärdig sådan. Varan ska också returneras komplett om inget annat blir överenskommet mellan HemmaTema och kunden. Ange alltid ert order nummer vid retur, annars kan vi inte spåra returen till er som kund.

Paket skall skickas som företagspost med utkörning till HemmaTema, RETURSEDEL skall fyllas i och bifogas, hämta RETURSEDEL här. (Inga paket löses ut mot postförskott eller hämtas på utlämningsställe.)

Vid retur från kund till HemmaTema, står kunden för returkostnad och skador som kan uppstå under transporten.

HemmaTema kan komma att debitera kunden eventuella extra kostnader som uppkommer vid ej kompletta returer, alternativt ej acceptera returen.

Spara alltid följesedeln tills returen är godkänd av HemmaTema.

Undantag angående rätt att returnera produkter förekommer. Kontakta alltid först vår kundservice innan ni returnerar produkt, genom att klicka här.  Om avtalet avser: "en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter näringsidkarens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel". Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål, dessa produkter benämns som ”beställningsvara” i butiken. Dessa varor går ej att returnera eller så är det returavdrag. Returavdrag är normalt 50% av produktens försäljningspris.

Om du ej är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som levereras till utlämningsställe och som ej har lösts ut. Du debiteras returkostnad för respektive produktgrupp för outlöst paket som gått i retur.

 

 

Företag

När näringsidkare handlar hos HemmaTema så tillämpas Köplagen. Returavdrag på 50% av varans värde tillkommer utöver kostnad för returfrakt.  Om avtalet avser: "en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter näringsidkarens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel". Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål, dessa produkter benämns som ”beställningsvara” i butiken. Dessa varor går ej att returnera. 

 

 

Force Majeure

HemmaTema anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

 

 

Tvist

Konsument

Vid eventuella tvister ska dessa avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

Företag

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Malmös Handelskammare.

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss