Cart00 kr

Ångerrätt & returer

 

Konsument

För privatpersoner tillämpar HemmaTema Distans- och Hemförsäljningslagen, samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden alltid rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt står du som kund för returfrakten och skador som kan uppstå under transporten. HemmaTema kan komma att debitera kunden eventuella extra kostnader som uppkommer vid ej kompletta returer, alternativt ej acceptera returen. Spara alltid följesedeln tills returen är godkänd av HemmaTema.

Inga paket löses ut mot postförskott eller hämtas på andra utlämningsställe än PostNord vid HemmaTemas adress, se adressuppgifter, genom att klicka här.

Ni har som kund rättighet att undersöka varan som ni har tagit emot innan beslut tas om eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej mer omfattande än nödvändigt då varan och emballaget ska returneras i väsentligen oförändrat skick. Vi ber er att returnera varan i originalförpackning. Varan ska också returneras komplett om inget annat blir överenskommet mellan HemmaTema och kunden. Om produkten och /eller produktens emballage inte returneras i ofändrat skick sker ett värdeminskningsavdrag. Ange alltid ert order nummer vid retur, annars kan vi inte spåra returen till er som kund.

OBS!

Returnera inte något utan ha fått retursedel av HemmaTema, då returen kan hamna på fel lager och därmed ej tas emot. Om produkten har ett original emballage är det viktigt att det inte är i sönder eller förstört med egen tejp. Klistra inget på original emballage, då kan er retur bli nekad. 

Original emballage som är förseglat med etikett eller dragremsa, går ej att returnera om förseglingen bryts.

Ta alltid foto på emballaget innan retur, ifall det skulle bli en transportskada när du returnerar. Maila foto tillsammans med returblankett eller skriv ditt ordernummer i mailet. Skicka mailet till [email protected] Skulle en retur komma med skadat emballage/produkt kan ersättning utebli, om vi inte erhållit foto på emballaget innan retur. 

Undantag angående rätt att returnera produkter förekommer. Kontakta alltid först vår kundservice innan ni returnerar produkt, genom att klicka här. 

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. HemmaTema uppmärksammar härmed Kunden att enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: "en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel". Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål, dessa produkter benämns som ”beräknad leveranstid...", som är mer än 3 dagar i butiken. Ångerrätten gäller ej vid avtal 11 § punkt 4 som avser: "för en vara som snabbt kan försämras, bli skeva eller bli för gammal". Exempel på sådana varor är golv, trä produkter som t.ex. karmar eller dörrar, kemiprodukter och batteri i butiken. Dessa varor går ej att returnera eller så sker ett returavdrag alternativt värdeminskningsavdrag. Avdrag är normalt mellan 20-50% av produktens försäljningspris.

När kunden godkänner våra köpvillkor vid beställning, samtycker kunden till att HemmaTema påbörjar fullgörandet av beställningen. Detta innebär att kunden inte har någon ångerrätt från och med den tidpunkt när produkten/produkterna som ovan nämnda exempel har påbörjats i produktion. OBS! En icke lagerförd produkt "beställningsvara" som benäms med "beräknad leveranstid..." har börjat produceras enligt er beställning, kan den inte ändras eller annulleras.

Om köparen påvisar att kvaliteten på levererat gods är felaktig i något hänseende ber vi kunden att kontakta vår kundservice, så vi kan se till att felet rättas till. Felplockade och felaktiga varor får inte monteras, då anses köparen ha godkänt sin leverans. Detta gäller dock inte om omständigheter gör att det först vid montering går att se att varan ifråga är felplockad. Vid dessa fall kommer vi att åtgärda felet. Vid de fall där en vara byts ut åligger det köparen att returnera det felaktiga godset till säljaren. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av HemmaTema. Boka inte hantverkare förrän ni fått leverans av er beställnig och ni har kontrollerat att rätt artiklar har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen. Det är tillverkaren av respektive produkt som avgör om reklamationen är berättigad. HemmaTema tar inget ekonomiskt eller annat ansvar för kostnader som uppstår i samband med försenad leverans. 

Om du ej är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som levereras till utlämningsställe och som ej har lösts ut. Du debiteras returkostnad för respektive produktgrupp för outlöst paket som gått i retur.

 

Kalkutfällningar på betongvaror

Ibland kan man se vita utfällningar på betongprodukter. Detta är en naturlig del av betongens härdningsprocess och försvinner med tiden, oftast inom ca 1-2 år. Kalkutfällningar på betongprodukter är inte reklamationsgrundande. 

 

Service och reparation

Vissa varor, t.ex. elmaskiner, repareras av auktoriserad serviceverkstad om fel skulle uppstå. För service måste produkten skickas eller avlämnas på auktoriserad serviceverkstad. Kontakta kundservice för att få veta vilken verkstad som ska användas. 

Kvitto ska uppvisas vid inlämning hos verkstad.

Garanti gäller ej för:

  • Skador som uppstått på grund av felaktig eller utebliven service eller underhåll.
  • Skador som uppstått på grund av att bruksanvisningen inte har följts eller att produkten monterats felaktigt.
  • Om produkten använts med felaktigt bränsle, olja eller oljeblandning.
  • Normalt slitage eller förbrukningsdetaljer så som knivar, kedjor, tändstift eller filter osv.

Garantitiden är normalt 1 år för maskiner, medan fönster ofta har upp till 10 år på vissa delar och tak kan ha upp till 30 års garantitid, vissa undantag kan förekomma. Gällande garantitid för respektive produkt framgår hos respektive tillverkare eller grossist. Det är tillverkaren eller grossisten som avgör garantivillkor för sina produkter, när du som kund oberopar garantin. HemmaTema.se är inte utfärdare av produktgarantin. 

Reparation under garantitiden är kostnadsfri. Skulle felet ej omfattas av garantin tillkommer kostnad för undersökning, eventuell frakt och reparation.

Utbyte eller reparation av produkt innebär ej förlängning eller ny garantitid. 

 

Företag

När näringsidkare handlar hos HemmaTema så tillämpas Köplagen. Returavdrag på 25% av varans värde tillkommer utöver kostnad för returfrakt.  Om avtalet avser: "en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter näringsidkarens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel". Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning (beställningsprodukter) och/eller kundanpassas efter kundens önskemål, dessa produkter benämns som "beräknad leveranstid.." i butiken. Dessa varor går ej att returnera. Är emballaget brutit går det inte att returnera produkten. 

Ta alltid foto på emballaget innan retur, ifall det skulle bli en transportskada när du returnerar. Maila foto tillsammans med returblankett eller skriv ditt ordernummer i mailet. Skicka mailet till [email protected] Skulle en retur komma med skadat emballage/produkt kan ersättning utebli, om vi inte erhållit foto på emballaget innan retur. 

 

Force Majeure

HemmaTema anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

 

Tvist

Konsument - Vid eventuella tvister ska dessa avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

Företag - Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Malmös Handelskammare.

Produkter

Mina sidor

Förmåner

Om oss